Budget, delår- och årsredovisning

Uppföljning, utvärdering och analys är grunden för budgetarbetet och i Surahammars kommun läggs stor vikt vid detta.

Budget

Efter kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsdirektiv under hösten/vintern börjar arbetet i nämnder och bolag med att formulera mål, riktlinjer och budget för den egna verksamheten. Senast i december fattas beslut om internbudget för kommande år. Och så börjar arbetet med budget och årsredovisning igen.

Budget 2021 Pdf, 739 kB.
Budget 2020 Pdf, 707 kB.
Budget 2019 Pdf, 864 kB.
Budget 2018 Pdf, 1 MB.
Budget 2017 Pdf, 891 kB.

Årsredovisning och delårsredovisning

Årsredovisningen och delårsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige och därmed mycket viktig i budgetarbetet. Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022 Pdf, 1 MB.
Årsredovisning 2021 Pdf, 2 MB.
Årsredovisning 2020 Pdf, 2 MB.
Årsredovisning 2019 Pdf, 1 MB.
Årsredovisning 2018 Pdf, 1 MB.

Delårsredovisningar

Delårsredovisning 2022 Pdf, 1 MB.
Delårsredovisning 2021 Word, 432 kB.
Delårsredovisning 2020 Pdf, 940 kB.
Delårsredovisning 2019 Pdf, 934 kB.
Delårsredovisning 2018 Pdf, 679 kB.

Skatt

Den kommunala skattesatsen i Surahammars kommun 2023 är 22,31 %.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ekonomienheten

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18

Postadress
Surahammars kommun
Ekonomienheten
Box 203
735 23 Surahammar