Förskolan Galaxen

Galaxen inrymmer fyra förskoleavdelningar, avdelningarna Solen och Vintergatan för barn mellan åldrarna 1-3 år, avdelningarna Månen och Stjärnan för barn mellan åldrarna 3-5.

Förskolan är belägen i anslutning till Virsboskolan och med biblioteket på gångavstånd. Förskolan har en öppen förskolemiljö med ljusa lokaler vilka är anpassad för lärande och utveckling där de stora öppna ytor uppmuntrar barnen till kreativitet och lärande. På Galaxen vistas barnen mycket utomhus i den natursköna miljön som återfinns alldeles runt knuten.

Besöksadress:

Jägargatan 25, 737 61 Virsbo


Våra avdelningar:

Solen

0223 - 394 21

Vintergatan

0223 - 394 17

Månen

0223 - 394 22

Stjärnan

0223 - 394 24

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Virsbo

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Ulrika Lindgren

REKTOR

Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar

Rektor för norra förskoleområdet

Lärkan

Åsen

Galaxen

Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar