Vuxenenheten

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån beroendet och hjälpen och vården ska så långt som möjligt planeras i samråd med den enskilde. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom detta område och vi som arbetar på vuxenenheten försöker vara flexibla och hitta lösningar anpassade till den enskildes behov.

Kontaktuppgifter

Du får kontakt med vuxenenheten genom att ringa under telefontid 8.00-9.30 via Individ- och familjeomsorgens växel; 0220-390 40 eller enligt nedan:

Enhetschef
Nadja Brusila
0220-392 72
nadja.brusila@surahammar.se

Motivering och stöttning

Vuxenhandläggare utreder och bedömer behov av insatser/åtgärder.

Vuxenenheten kan erbjuda stöd vid läkarbesök och myndighetskontakter, individuell sysselsättning/arbetsträning samt stöd för den som riskerar att förlora sin bostad på grund av ett beroende. Vuxenenheten ger också stöd till anhöriga.

Det är svårt att bryta ett beroende och att våga be om hjälp. Vuxenenheten försöker motivera och stötta människor i att ta sig ur beroendeproblematiken. Vänd dig till Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet om du konsumerar för mycket alkohol eller har ett drog- och eller spelberoende. Vuxenenheten kan stödja och hjälpa personer med alkohol/spel- och drogproblematik på olika sätt. Du kan också vända dig till oss om du är orolig för någon väns eller nära anhörigas alkohol/spel- och drogvanor.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: