Polisen informerar

Surahammars kommun ingår i Lokalpolisområde Norra Västmanland. De övriga kommunerna är Sala, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Polisen informerar

2023-11-29

Vintern öser verkligen på utanför fönstret och därför tänkte jag bara påminna er om att det är hög tid att skifta till vinterdäck nu!

Har ni koll på reglerna?

Du måste använda vinterdäck under perioden 1 december – 31 mars om det råder vinterväglag. Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Det är polisen som avgör om det är vinterväglag på den plats du befinner dig. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria.

Stoppas ni av polisen under ovan tid och kör med sommardäck och det råder vinterväglag får ni en ordningsbot på 1200 kr.

Du får använda dubbdäck under tidsperioden 1 oktober – 15 april.

Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden 16 april – 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag.

Kör nu försiktigt på våra vägar och håll avstånd till framförvarande fordon.

Passar på att önska en riktigt god jul!
Anna Larsson, din kommunpolis

Polisen informerar

2023-10-12

Hej på dig!

Äntligen är jag igång med min nya tjänst som kommunpolis. Under förra veckan så passade jag och Kommunstyrelsens ordförande Johanna Olofsson på att fotpatrullera i centrala Surahammar.

Anna Larsson, kommunpolis i Surahammars kommun

Vi besökte näringsidkarna och vi samtalade med dem om hur de uppfattar läget i centrum och hur de tycker att sommarmånaderna varit i Surahammar.

Det blev många samtal och diskussioner. Vi kommer fortsätta att synas till i centrum för att möta er medborgare framöver. Prata med oss, ställ frågor eller bara säg hej.

Mycket är på gång när det gäller brottsförebyggande arbete i kommunen och vi är alla överens om att vi alla måste hjälpas åt för att få ett tryggt Surahammar.

Var rädd om dig!
Anna Larsson, din kommunpolis

Polisen informerar

2023-09-25

Hej alla i Surahammars kommun! Jag kommer att bli er nya kommunpolis från och med 1 oktober 2023.

Vem är jag då?

Jag heter Anna Larsson är 51 år och är uppvuxen i Norberg men flyttade till Fagersta efter att jag gått ut gymnasiet. Jag arbetade under 13 år på Ica centrum i Fagersta men jag bestämde mig för att försöka ta mig in på polisskolan och hade sån tur att jag tog mig in. Jag började polisutbildningen 2004. Efter polisskolan sökte jag arbete som polis i Norra Västmanland och har därefter arbetat med ingripandeverksamhet och även varit områdespolis under flera år. Jag älskar mitt jobb och jag ser verkligen fram emot min nya roll som kommunpolis.

Men vad gör en kommunpolis då?

Mitt uppdrag blir att arbeta brottsförebyggande tillsammans med kommunen, näringsliv och er medborgare. Jag kommer vara min områdespolischefs förlängda arm och kommer lämna rapporter om lägesbilden i Surahammars kommun till honom och ledningsgruppen.

Jag har alltid brunnit för ungdomsarbete och jag är ganska övertygad om att vi kan göra en del insatser i Surahammar för att se till att våra ungdomar väljer rätt väg här i livet. Jag har arbetat åtskilliga timmar i Surahammar under mina pass och jag känner att jag trivs i Surahammar och med ortsborna. Jag har även lagt en del tid på att besöka skolan i Virsbo och det är alltid trevligt att göra dessa besök. Min tanke är att finnas tillgänglig även för skolorna i Ramnäs och Surahammar också.

Övervakningskameror och ordningsvakter

Som ni vet så har polisen denna sommar satt upp övervakningskameror i Surahammars centrum då vi uppmärksammat att det rör sig många missbrukare i centrum samt att det pågår narkotikaförsäljning på torget. Kamerorna är bara tillfälligt uppsatta men vi jobbar på att de kommer sitta kvar även efter nyår. Kommunen har även anlitat ordningsvakter som rört sig på torget i Surahammar dagtid vilket har underlättat enormt för oss poliser då vi har ett mycket stort område att täcka. Vi kommer att göra en utvärdering om hur många ingripanden mm ordningsvakterna gjort under sommarmånaderna, vi återkommer med den infon senare.

Trygghetsmätning 2023

Just nu genomför även polisen en trygghetsundersökning som vissa av er fått hem i brevlådan. Det är jätteviktigt att ni fyller i den undersökningen och skickar in den så vi får reda på hur ni uppfattar läget i kommunen.

Kontakta kommunpolisen

Ni är alltid välkomna att höra av er till mig och lättast är att maila mig eller kontakta mig via telefon.

E-post: anna-e.larsson@polisen.se
Telefon: 076 145 98 30

Ha det så bra så hörs vi!

// Anna Larsson polisen norra Västmanland.

Polisen informerar

2022-02-02

Under torsdagskvällen den 13:e januari inträffade ett grovt rån i Surahammar. Ett äldre par blev rånade i sitt hem och den äldre kvinnan brutalt misshandlad. Händelsen är förfärlig och mina tankar går först och främst till utsatta brottsoffer men också oroliga invånare i kommunen.

Färsk statistik visar att sannolikheten att faktiskt råka ut för ett våldsbrott i Surahammar är lägre idag än vad siffrorna visat för de fem senaste åren. Samtliga brottskategorier visar glädjande resultat, framför allt gällande våldsbrott, skadegörelsebrott och tillgreppsbrott. Men viktigt att komma ihåg är att statistik och risken att utsättas för brott inte den samma som upplevd otrygghet där egna känslor spelar stor roll. Rånet i Surahammar ses idag som en isolerad händelse under utredning men ett så grovt brott skapar otrygghet och gör människor i samhället oroliga, en oro vi måste ha förståelse för.

Polisen i Norra Västmanland har under stora delar av 2021 haft Surahammars kommun och framför allt Surahammars centrum som fokusplats. Vi vet att polisiär närvaro gör skillnad och vi blir glada av alla uppmuntrande kommentarer från näringsidkare i centrummiljön som ser stor skillnad idag mot för något år sedan. Med det sagt är inte arbetet slutfört utan centrummiljön måste fortsätta prioriteras som flera andra problemområden inom kommunen.

Under årets första månad har polisen haft flera insatser med lyckade resultat. Egeninitierade brottskategorier som trafikbrott och narkotikabrott visar ökning för januari på grund av insatserna och flera personer har rapporterats för rattfylleri. I andra ärenden från januari finns misstänkta för narkotikabrott eget bruk samt innehav av större mängd narkotika. Under rådande pandemi har två stora brottskategorier visat nedgång i antal brott som får anses som mycket bra. Kategorierna är skadegörelsebrott och tillgreppsbrott. Färre brott kan möjligtvis härledas till rådande pandemi då fler av oss stannar i hemkommunen och på så sätt finns fler naturliga väktare vilket gör att det skapas betydligt färre brottstillfällen.

Under januari månad 2022 anmäldes 7 tillgreppsbrott i jämförelse med 20 brott under januari 2021. För skadegörelsebrotten visar statistiken att endast ett brott anmäldes i januari 2022 i jämförelse med 8 brott i januari 2021. Som sagt, siffrorna är glädjande och det är svårt att säga vad nedgången exakt beror på dock vet vi att förändringar inom enskilda brottskategorier kan komma snabbt. Jag skulle också vilja uppmana alla invånare i Surahammars kommun att göra en anmälan till polisen om de blivit utsatta för brott. Anmälda brott har stor betydelse då vi prioriterar arbetet i området för kommande period.

Polisen informerar

2021-12-13

Ytterligare några månader har passerat och efter en tid med lättade restriktioner ser vi åter en skenande smittspridning och som tidigare behöver vi alla dra vårt strå till stacken. Förhoppningsvis närmar vi oss ändå slutet på pandemin men till dess måste vi kämpa på tillsammans och följa de restriktioner som sakkunniga i Sverige bestämt för allas vårat eget bästa.

Julen står nu inför dörren. En för många alldeles underbar högtid där lediga dagar spenderas med nära och kära. Men tyvärr finns det också en baksida när det kommer till högtider och mer tid inom hemmets fyra väggar. En baksida som många gånger utgörs av alkohol och våld. En baksida som innehåller en kvinna som blir slagen av sin man eller ett barn som blir slaget av sina föräldrar.

Brott i nära relation är ett samlingsnamn för när en person blir utsatt för olika typer av våld, exempelvis hot, fysiskt våld, psykiskt våld och sexuellt våld. En gärningsperson definieras som närstående då han eller hon är en partner, före detta partner, förälder, syskon eller barn. Brotten kan som sagt vara av fysiskt, psykiskt eller sexuell karaktär men det kan också handla om att man hotar, tvingar, håller fast eller kvarstannar hemma hos någon utan lov. Brott i nära relation är brott som förekommer i alla olika relationer, inom alla åldrar och i alla delar av landet. Det viktiga är att våldet och hoten stoppas, en anmälan görs och att utsatt får stöd. Därefter kan också förövaren lagföras och förhoppningsvis få den vård som samhället erbjuder.

Eftersom brott i nära relation ofta sker inom hemmets väggar är det svårt för polisen att upptäcka men också att arbeta förebyggande och hjälpa den som är utsatt. Grannar kan många gånger vara avgörande för upptäckten av brott. Huskurage är ett koncept som växer sig allt starkare i samhället och det innebär egentligen, liksom civilkurage, att våga anmäla om man tror att någon far illa. Misstänker du att någon utsätts för hot eller våld och att det ofta är bråk i en bostad kan du rädda liv genom att kontakta polisen. Kanske är det just du som stoppar pågående våld.

I brott i nära relation är ofta motivet svartsjuka eller konflikter i samband med t.ex. skilsmässa. Det kan också vara så att en part är fixerad vid makt och gärna vill ha kontroll över den andra parten och allt för ofta eskalerar konflikten då alkohol är inblandat. Personer som själva upplevt brott i nära relation vittnar om att det kan vara svårt att ta sig ur ett förhållande som kantas av våld och hot. Många gånger är förklaringen att han eller hon fortfarande älskar sin partner eller att den utsatta är mycket rädd för konsekvenserna av ett uppbrott. Finns barn närvarande i förhållandet finns kanske en känsla av att familjen måste hållas ihop till vilket pris som helst trots våld och övergrepp. Det kan vara svårt för utomstående att se och förstå hur illa ställt det är inom relationen. Många personer som utsatts för brott av sin partner tenderar till att bagatellisera brotten. Psykisk och fysisk misshandel har lett till att offret känner sig mindre värd som människa och hon eller han skuldbelägger ofta sig själv.

Barn som upplever våld i hemmet kan drabbas av både fysiska och psykiska skador. Forskning visar att dessa skador kan uppstå i form av oro, ångest, depression och aggressivitet. Även om föräldrarna inte tror att barnet sett eller hört händelser i form av hot eller våld är det viktigt att inte glömma bort barnet då brott i nära relation utreds. Barn som själva utsatts för våld i nära relation löper också större risk att själva utsätta andra människor för våld när de blir äldre och inleder egna relationer.

För oss inom polisen finns ingen tvekan, brott i nära relationer ska polisanmälas. Har du själv utsatts för brott eller finns det kanske någon i din närhet som du vet utsatts för brott i nära relation kan du göra en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller 112 om det är akut. Du är också välkommen att vända dig direkt till närmaste polisstation.

Polisanmälan

Om du själv utsatts för brott i nära relation eller kanske agerar stöd till en människa som utsatts för t.ex. våld av sin partner finns det några saker som är viktiga att tänka på inför själva polisanmälan. Nedan listade saker kan ha stor betydelse vid en framtida utredning och i längden även om ärendet går vidare till rättegång.

  • Berätta om din situation för någon du litar på. Personen ska kunna fungera som en stöttepelare under utredningen men även inför en eventuell rättegång.
  • Kontakta gärna annat stöd och hjälp i form av en kvinno- eller mansjour. Vid anmälningsupptagning hos polisen kan du få hjälp att hitta information och kontaktvägar till hjälporganisationer i samhället.
  • Om det är möjligt finns det en stor vinst i att föra dagbok och notera var och när du blir kränkt, hotad eller slagen. Uppgifterna kommer vara viktiga i kommande utredning.
  • Dokumentera dina skador genom att fotografera dem själv eller besök en läkare och på så sätt få dina skador dokumenterade i din journal. Har du utsatts för våld eller sexuella övergrepp i närtid, försök då att spara kläderna från brottstillfället i en påse utan att tvätta plaggen. Eventuella spår på kläderna kan bli viktiga i en utredning.
  • Spara eventuella hot som mottagits via telefonsvarare, e-post eller sms. Skicka gärna dessa meddelanden till någon du litar på så finns de sparade på flera ställen i väntan på utredning.

Inom Surahammars kommun finns det flera organisationer som aktivt arbetar mot brott i nära relation tillsammans med polisen. Här på kommunens hemsida finns mycket bra information riktad till brottsoffer men också till den som utsätter en närstående för brott. Hjälp finns att få för den som behöver kontrollera sina känslor och förändra sitt beteende.

Hemmet ska vara en trygg plats för alla och för att förebygga brott i nära relation behöver hela samhället samverka.

Statistik

Om man ser till brottsstatistiken under sommaren 2021 (juni, juli och augusti) för Surahammars kommun är det inget brott som sticker ut och inte heller kommunen sett till hela lokalpolisområdet, Norra Västmanland. Det är faktiskt så att alla större brottskategorier minskat i antalet anmälda brott vilket på många sätt är glädjande. Statistik är ett viktigt hjälpmedel inom polisen då vi försöker förstå och tyda olika brottsfenomen men också vid framtagande av olika lägesbilder. Med det sagt vet vi om att brottsstatistik inte alltid visar hela bilden och det tar tid och behövs god kunskap för att kunna dra större slutsatser från ny statistik. Om vi ser till statistiken för senaste året och i synnerhet sommaren 2021 vet vi inte än hur pandemin påverkat brottsligheten.

Vi vet att människor rört sig mindre i offentliga miljöer under kvällstid och kanske har det gjort att siffrorna för skadegörelsebrott och våldsbrott minskat i jämförelse med sommaren 2020. Tillgreppsbrotten (exklusive i butik) har också minskat från 70 brott under juni, juli och augusti 2020 till 28 brott denna sommar. Även här tror vi att pandemins påverkan är stor då fler av oss stannat hemma i bostaden under semestern och på så sätt har det funnits färre potentiella brottstillfällen.

Om man ser till att befolkningsandelen i Surahammars kommun motsvarar 17,91 procent i Lokalpolisområde Norra Västmanland, betyder det att om man fördelar brottsligheten på våra fem kommuner så borde riktvärdet vara att man också skulle ha cirka 18 procent av brottsligheten. Under sommaren 2021 anmäldes det totalt 186 brott vilket är en minskning från samma månader 2020 med 104 brott. Således var det totalt 290 anmälda brott under 2020 och en slutsats blir därför att Surahammars kommun inte sticker ut åt något håll och att det faktiskt för tillfället är lägre förväntad brottslighet i Surahammars kommun, än som vore fullt rimligt.

Våldsbrott

Våldsbrotten har minskat med 22 brott sommaren 2021 i jämförelse med förra årets sommar. I siffror betyder det att under juni, juli och augusti 2021 anmäldes det 29 våldsbrott och förra året för samma tid var siffran 51 anmälda våldsbrott. Minskningen av anmälda brott inom denna brottskategori är givetvis glädjande och förhoppningsvis ingen tillfällighet. Än så länge kan vi bara sia om varför statistiken visar positiva siffror men möjligtvis kan det vara så att våldsbrotten minskat i offentliga miljöer då pandemin tvingat oss att avstå större evenemang och sena utekvällar.

Vi ska dock komma ihåg att i dessa ärenden är det ofta ett fåtal individer som står för flertalet av brotten. Gällande våldsbrotten så är det nästan uteslutet så att det finns någon form av relation mellan inblandade parter. I flera anmälningar är det ofta motanmälningar. Det betyder att det alltså kan vara flera brott vid ett och samma tillfälle, och statistiken som polisen tar fram handlar om antalet anmälda brott. Alltså är händelserna färre än brotten. Endast i några yttersta enstaka fall saknas det någon form av relation. Det ser likadant ut i alla våra kommuner.

Den farligaste platsen, enligt statistiken, är alltså inte att befinna sig i centrum eller utomhus någonstans, utan i hemmet. Det är där de allra flesta våldsbrott sker. Dock tar polisen naturligtvis den upplevda otryggheten på största allvar och vi jobbar hela tiden på att vara än mer synliga och det är viktigt att polisen syns på våra gator och torg. Polisen har den största respekt för känslan av otrygghet, men det behöver inte alls betyda att det är samma sak som att det är otryggt. Risken för att utsättas för ett brott eller ordningsstörning kan vara låg men likväl kan medborgarna känna sig otrygga för att vissa brott helt enkelt påverkar oss mer psykiskt.

Narkotikabrott och trafikbrott

Som tidigare skrivits har både trafikbrotten och narkotikabrotten minskat. Siffrorna visar att narkotikabrotten minskat med 13 brott från föregående sommar och trafikbrotten med 10 brott, också där i jämförelse med sommaren 2020. Statistikens kan förklaras med att polisen arbetat riktat mot framför allt narkotika under en längre tid och därför dämpat ett problem som var större föregående år. Men lägre siffror behöver inte alltid vara positiva. Narkotikabrott samt trafikbrott tillhör kategorin egeninitierade brott och lägre siffror för dessa brott kan också förklaras i att polisen helt enkelt inte lyckats upptäcka lika många narkotikabrott och trafikbrott under sommaren 2021. Lägre siffror för narkotikabrott under juni, juli och augusti 2021 kan möjligtvis förklaras i att det brukats narkotika i samma utsträckning som tidigare år mer inom hemmets fyra väggar då restauranger och krogar varit stängda.

Kommunpolis Norra Västmanland

Andreas Olsson Ahlstedt
Sala/Fagersta/Surahammar

Telefon: 010-567 50 55

E-post: andreas-e.olsson@polisen.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Anna Larsson

KOMMUNPOLIS

Andreas Hagwall

SÄKERHETSCHEF