Förskolan Skogsgläntan

Blåmesens förskola

Skogsgläntan inrymmer tre förskoleavdelningar, avdelningarna Nalle Puh och Brumma för barn mellan åldrarna 1-3 år och avdelningen Björne för barn mellan åldrarna 3-5 år.

Förskolan är belägen intill en skogsdunge i den mellersta delen av Surahammar. Utemiljön med naturtomt, sandlådor och gräsytor inbjuder till aktiviteter. På gångavstånd finns lekpark, pulkabacke och bibliotek.

Våra avdelningar:

Nalle Puh

0220 - 391 48

Brumma

0220 - 391 42

Björne

0220 - 393 93

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Surahammar

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Greta Håkans

REKTOR

Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar

Rektor för förskolorna i Surahammars tätort

Björnstugan

Skogsgläntan

Norrgården


Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar