Områdes­bestämmelser

För begränsade områden utanför samlad bebyggelse kan kommunen i stället för att styra bebyggelsen med en detaljplan anta områdesbestämmelser.

Hur används områdesbestämmelser?


Områdesbestämmelser kan upprättas för ett begränsat område som saknar detaljplan.

Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan, eller säkerställa riksintressen gällande naturresurser eller liknande. Planen kan också användas för att reglera befintliga förhållanden till exempel för att skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer. Den kan också reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten.

De kan också förhindra förändringar, i avvaktan på att detaljplan kan upprättas. Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner och ger inte heller någon byggrätt.

Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare