Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar, och det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar om att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara, om barnets rätt till försörjning, arv och rätt till den andra förälderns efternamn m.m

Föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt faderskap eller föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Detta gäller alla barn som födds fr.o.m. 2022.01.01. Har man inte bekräftat sitt föräldraskap dag 15 efter barnets födelse, har kommunens socialnämnd enligt 2 kap 1 § FB skyldighet att utreda faderskapet och föräldraskapet.

Fastställande av föräldraskap

Från och med 1 januari 2022 införs nya föräldraskapspresumtioner som innebär att om modern är gift med en kvinna eller är registrerad partner vid barnets födelse, ska hennes maka eller registrerade partner anses som barnets förälder. Om föräldrarna är sambo och om förutsättningarna för föräldraskap efter en assisterad befruktning är uppfyllda kan de använda sig av samma e-tjänst hos Skatteverket som nämns ovan.

Vill man bekräfta faderskapet eller föräldraskapet innan barnets födelse går det bra att göra det, dock ej via e-tjänst. Bekräftelse innan barnets födelse görs hos familjerätten och då som tidigast efter utgången av 22: a graviditetsveckan.

På skatteverkets hemsida kan du från 1 januari 2022 gå in och bekräfta faderskap och föräldraskap

Skatteverket bekräfta föräldraskap

Familjerättssekreterare

Mer information om faderskap och föräldraskap kontakta

Enhetschef
Karin Dicksson
karin.dicksson@surahammar.se
0220-390 45

Receptionen
0220-39040

Besöksadress:
Köpmangatan 15, 735 31 Surahammar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: