Kemikalieförvaring

Allt består av kemiska ämnen. Ämnen som människan tillverkar eller får ut av naturen bidrar till en ökad välfärd men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla ämnen är inte farliga men kan innebära risker om de hanteras fel.

Till kemikalier räknas många olika produkter, allt från oljor till tvättmedel. I Sverige används över 60 000 kemiska produkter varav 11 000 kemiska ämnen i produkterna där många av dom har mer eller mindre hälso- och miljöpåverkande egenskaper. Därför är det viktigt att man vid användning av kemiska produkter vet om riskerna och hanterar samt förvarar produkterna på ett betryggande sätt.

Tillsyn

Kemikalieinspektionen är den myndighet som har hand om den centrala tillsynen och utfärdar de flesta regler som finns inom kemikalieområdet. Miljökontoret har den lokala tillsynen över de kemikalier som finns inom kommunen. Det som kontrolleras är då till exempel att företagen har säkerhetsdatablad för de kemikalier som används, att förvaring sker rätt så att kemikalier vid eventuellt läckage inte når omgivningen. Hos lantbrukarna tittar vi bland annat på hur bekämpningsmedel sprids och hanteras i övrigt.

Glöm inte att du som privatperson också har ansvar och skyldigheter att hantera och förvara kemikalier på bästa möjliga sätt.

Hur ska kemikalier förvaras?

Förvaring ska se på hårdgjord yta under tak. Som hårdgjord yta räknas inte asfalt eftersom denna yta inte är helt tät. Eventuella brunnar ska vid förvaringsstället vara igensatta eller försedda med krage. Dunkar och dylikt kan alternativ förvaras inom invallat område som ska rymma det största kärlets volym plus 10% extra. Vid mindre mängder kemikalier kan det räcka med att placera kärlet i en metallbytta.

Kemikalier ska också förvaras så att de inte kan nå omgivningen eftersom de kan orsaka stor skada. Kemikalier som når avloppet kan antingen orsaka skador på kommunens reningsverk, i värsta fall kan hela reningssystemet slås ut eller i recipienten där t.ex. fiskdöd kan uppstå. Om kemikalier når dricksvattentäkten kan också kommunens hela dricksvattensystem bli oanvändbart för en tid.

Glöm inte att det är viktigt att tänka på att inte förvara vilka kemikalier som helst tillsammans eftersom det vid sammanblandning kan reagera med varandra och bilda nya föroreningar som kan vara farliga.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar