Hur du ansöker

Hur du ansöker

Utifrån Socialtjänstlagen, (SoL), har den enskilde rätt att ansöka om olika insatser. Utredning och beslut ska bygga på en individuell behovsbedömning.

Den som har behov av stöd eller hjälp ansöker muntligen eller skriftligen om detta hos socialsekreterare/biståndshandläggare för SoL-socialpsykiatri.

Receptionen
0220-390 40

Telefontid:
Måndag-fredag kl. 08.00-09.30

Enhetschef
Nadja Brusila
nadja.brusila@surahammar.se
0220-392 72


Besöksadress
Köpmangatan 15, 735 31 Surahammar
Besökstid bokas enligt överenskommelse

Fullmakt och ombud

Den som önskar insatser skall själv ansöka och föra sin talan. I de fall där detta ej är möjligt kan talan föras av en företrädare. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande eller en god man/förvaltare.

Utredning och beslut

Efter att en ansökan inkommit till handläggaren inleds utredningen som ligger till grund för bedömning och beslut. Den som inte är nöjd över beslutet får hjälp och information om hur beslutet kan överklagas. Den sökande har rätt att ge synpunkter utifrån utredningens dokumentation innan beslut fattas.

Sekretess

Alla som arbetar inom individ- och familjeomsorg har tystnadsplikt, vilket innebär att du kan känna dig trygg och förvissad om att ingenting om dig yppas för utomstående. Personalen får heller inte lämna uppgifter om dig till andra myndigheter utan ditt samtycke.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: