Sura kyrka

Sura kyrka ligger vackert på åsen intill Strömsholms kanal. Kyrkan uppfördes i nyromantisk stil 1890-1892, efter ritningar av arkitekt Gustaf Pettersson.

Sura kyrka

Sura kyrka ligger vackert på åsen intill Strömsholms kanal. Kyrkan byggdes i nyromantisk stil 1890-1892, efter ritningar av arkitekt Gustaf Pettersson.

Historik
I slutet av 1860-talet väckte prosten i Ramnäs, Carl Jacob Borelius, frågan om en restaurering och utbyggnad av kyrkan i Surahammar. Anledningen var dels att den gamla kyrkan från 1671 var i dåligt skick och dels att befolkningen hade ökat. Tack vare att bruket hade expanderat och att området Lisjö hade tillkommit till församlingen. Kyrkan hade helt enkelt blivit för liten. Men på grund av dålig ekonomi så sköts frågan upp.

År 1887 föreslog arkitekten Gustaf Pettersson att man i stället borde bygga en helt ny kyrka och att den borde placeras på åsens högsta punkt strax intill den gamla.
Sommaren 1890 lades grunden till kyrkan av Henrik Johanson, Jobsbo, och 21 augusti 1892 invigde biskop Gottfrid Billing den nya kyrkan.

År 1935 genomfördes en renovering och ombyggnad av kyrkan. Kyrkan vitmålades och det invändiga taket gjordes om till valvtak. 22 december återinvigdes kyrkan av biskop Einar Billing.

Vid kyrkans 50-årsjubileum, 1942, skänkte Surahammars bruk medel för kyrkans prydning. Detta gjorde att planerade målningar i kyrkan kunde börjas. Man engagerade Surahammarskonstnären Nils Aaron Berge, som var välkänd för sina religiösa bilder och kyrkmålningar. Nu fick han göra sitt allra största verk på hemmaplan. Arbetet tog 12 år att göra och var färdigt 1956.

Den tidstypiska kormålningen är unik i sitt slag. Den innehåller flera hundra figurer, flera i naturlig storlek. Här finns flera bibliska berättelser men Berge har även målat ortsbor, bruket och man känner även igen den dåvarande biskopen i Västerås John Cullberg. Kort efter verkets fullbordan avled Nils Aaron Berge i en trafikolycka.

Kororgeln installerades 1980 och stora orgeln 1983.

Vägbeskrivning:
Kyrkan ligger vid väg 252. Avfart till Surahammars samhälle. Gatuadressen är Hammarleden 224, Surahammar.

Kontakt

För mer information om Sura kyrka eller kyrkogården i Surahammar kontakta kyrkvaktmästare Mikael Rundberg.

Direkt: 0220-464 72

Växel: 0220-464 60

Adress

Hammarleden 224, Surahammar

GPS koordinater: 59.706609, 16.196906

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: