Snöröjning i Surahammars kommun

Vintern kommer varje år med vad den innebär av besvärliga förhållanden för trafikanter, cyklister, gående etc. Men den kan upplevas mindre problematisk om man vet hur kommunen arbetar och om man förbereder sig själv på de sätt man kan. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för en trafiksäker och framkomlig vinter.

Snöröjningen i Surahammars kommun

Snöröjningen i Surahammars kommun sköts av kommunen via en upphandlad entreprenör, PEAB. Snöröjning startar när det är ca 5 cm nysnö på kommunens gator, (= klass 1 och klass 2). Vid normala förhållanden tas snöröjningen ut kl 03.00. Det tar mellan åtta och tolv timmar att ploga hela kommunen. Trottoarer snöröjs endast vardagar mellan 07.00-16.00.

Uppdelning av kommunens gator

Kommunens gator är uppdelade i olika prioriteringsordning: A, B, C, D och E-gator. För att se vilken prioritering din gata har så kan du gå i PDF-filerna här till höger. Prioriteringsordning är markerad med olika färger.

A, B och C-gator = Huvudgator
Dessa har prioritet klass 1.

D-gator = Uppsamlingsgator
Är prioriterade i klass 2 och plogas efter A, B och C-gator

E-gator= Lokalgator
Är prioriterade i klass 3 (7 cm) och plogas efter D-gator.

Vilken prioriteringsklass har din väg?

A - Orange
B - Grön
C - Lila
D - Röd
E - Blå
GC-väg - Turkos

Gammelby Pdf, 70 kB. (pdf, 70.4 kB)

Ramnäs Pdf, 158 kB. (pdf, 157.9 kB)

Surahammar Pdf, 217 kB. (pdf, 217.4 kB)

Virsbo Pdf, 175 kB. (pdf, 145.1 kB)

Gång- och cykelvägar Pdf, 529 kB. (pdf, 528.8 kB)

Halkbekämpning

Sker med samma prioriteringsordning som snöröjning men där finns även program för olika punktinsatser beroende på väder- och väglagsförhållanden.

Fastighetsinfarter

Det är tyvärr omöjligt undvika att ploga igen infarter till fastigheter. Vi kan bara beklaga det obehag och merarbete som därigenom drabbar dig som fastighetsägare. Vänta med att skotta tills att plogen passerat.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare får du inte skotta- eller köra ut snö från din fastighet på gatan.

Att tänka på inför vintern

Trädbeskärning/buskar/häckar:
1. För att förhindra skador på höga fordon som snöröjningsfordon/-maskiner, bussar, sopbilar med mera skall fri höjd över körbanor vara minst 4,6 m, cykelbanor/-väg minst 3,2 m och gångbanor/trottoarer minst 2,5 m. För mer information se beskrivning Pdf, 121 kB. (pdf, 120.8 kB).
2. att träd inte växer ut från fastigheten och skymmer gatubelysningen
3. att buskar/häckar håller rätt mått vid utfarter/gatukorsningar och inte växter ut i gatan eller över trottoarer. För mer information se beskrivning Pdf, 121 kB. (pdf, 120.8 kB).

Att tänka på under vintern

Uppställning/parkering av fordon:
Respektera gällande parkeringsbestämmelser/-skyltning
Tänk på att det råder parkeringsförbud på vändplaner och huvudleder.
Undvik att parkera bilar, husvagnar, släpkärror och liknande utmed gator och vägar.

Sand till privatpersoner

Kommunen erbjuder möjligheten att som privatperson kostnadsfritt hämta sand för sandning på den egna fastigheten på följande platser:

Surahammar: Preem, Enbärsvägen.
Ramnäs: Vid Konsum, Bergslagsvägen.
Virsbo: Sjöviksvägen - gamla lekplatsen mitt emot före detta dagis Skogsduvan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: