Snöröjning i Surahammars kommun

Vi bor i en del av landet där det kan bli riktigt kallt med mycket nederbörd i form av snö. Det innebär ett visst egenansvar. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som fastighetsägare och hur vi snöröjer vägar i prioriterad ordning.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare har ansvar för din egen uppfart och gångstråk/ trottoar utanför din fastighet, och även för snö och is på tak och balkonger.

Gångbanan

Du som är fastighetsägare har ansvar för att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. Det gäller gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. Om du inte sköter det kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig.

Om gångbanan saknas eller har blivit igenplogad (det måste vi ibland göra för att det kommit så mycket snö att det inte får plats på körbanan) ska du sanda annat nödvändigt utrymme för gångtrafiken, till exempel gatan utanför fastigheten. Du bör även se till att det är sandat fram till brevlådan och soptunnan.

Tak och balkonger

Tänk även på att hålla tak och balkonger fria från is och snö som skulle kunna falla ner och orsaka skador.

Snövall

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen som hindrar dig eller dina hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Du är också skyldig att se till att brevbäraren kommer fram med posten till din brevlåda.

Observera!

Tänk på att du inte får lägga snö från din egen fastighet utanför fastighetens gräns. Om det blir för mycket snö ska du istället köra iväg den.

Snöröjningen i Surahammars kommun

  • Snöröjningen i Surahammars kommun sköts av kommunen via en upphandlad entreprenör, PEAB.
  • Snöröjning startar när det är cirka 5 cm nysnö på kommunens gator, (klass 1 och klass 2).
  • Trottoarer snöröjs endast vardagar mellan 07.00-16.00.

Hur lång tid tar det?

Det tar mellan 8 och 12 timmar att ploga hela kommunen.

Efter ett besvärligt snöfall kan efterarbeten som bortforsling av snö, röjning för bättre sikt och rivning av is ta upp emot en vecka att utföra.

Tiden varierar alltså beroende på temperatur, hur länge snöfallet varar och vilken tid på dygnet det är. Vi kan därför aldrig säga någon exakt tid för när vi till exempel kommer till just din adress.

Ibland när du tycker att väglaget är dåligt kan vägarna redan plogats redan, men sedan ha hunnit snöa igen på grund av kraftigt snöfall.

Uppdelning av kommunens gator

Kommunens gator är uppdelade i olika prioriteringsordning: A, B, C, D och E-gator. För att se vilken prioritering din gata har, kika i PDF-filerna under rubriken "Vilken prioriteringsklass har din väg?" . Prioriteringsordning är markerad med olika färger.

A, B och C-gator = Huvudgator
Dessa har prioritet klass 1.

D-gator = Uppsamlingsgator
Är prioriterade i klass 2 och plogas efter A, B och C-gator

E-gator= Lokalgator
Är prioriterade i klass 3 (7 cm) och plogas efter D-gator.

Vilken prioriteringsklass har din väg?

A - Orange
B - Grön
C - Lila
D - Röd
E - Blå
GC-väg - Turkos

Gammelby Pdf, 70 kB. (pdf, 70.4 kB)
Ramnäs Pdf, 158 kB. (pdf, 157.9 kB)
Surahammar Pdf, 217 kB. (pdf, 217.4 kB)
Virsbo Pdf, 175 kB. (pdf, 145.1 kB)
Gång- och cykelvägar Pdf, 529 kB. (pdf, 528.8 kB)

Halkbekämpning

Sker med samma prioriteringsordning som snöröjning men där finns även program för olika punktinsatser beroende på väder- och väglagsförhållanden.

Fastighetsinfarter

Det är tyvärr omöjligt undvika att ploga igen infarter till fastigheter. Vi kan bara beklaga det obehag och merarbete som därigenom drabbar dig som fastighetsägare. Vänta med att skotta tills att plogen passerat.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare får du inte skotta ut/ köra ut snö från din fastighet på gatan.

Att tänka på under vintern

Uppställning/parkering av fordon:

  • Respektera gällande parkeringsbestämmelser/-skyltning
  • Tänk på att det råder parkeringsförbud på vändplaner och huvudleder.
  • Undvik att parkera bilar, husvagnar, släpkärror och liknande utmed gator och vägar.

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Många har frågor och synpunkter kring snöröjning. Här hoppas vi att du kan hitta svaret på just din fråga.

När plogar ni vid mig?

Vi arbetar enligt vår prioriteringsordning, där de vägar som används mest röjs först. Vi kan inte ge någon exakt tid för när vi kommer till din gata.

Varför tar det tid innan ni börjar?

Vid normala förhållanden börjar vi snöröja när det slutat snöa. Vi vill helst få med oss all snö på en plogning. Men om det snöar kraftigt och under längre tid sätter vi igång med röjningen och fortsätter till dess det slutat snöa.

Vem ska ta bort snövallen?

Snövallen vid övergångsställen
På de kommunala gatorna är det vi som ansvarar för att öppna upp vid övergångsställen. Det gör vi så fort vi kan, men det kan ta ett tag eftersom plogningen görs först. Mycket av skottningen av övergångsställena görs också för hand av kommunens servicelag, och därför kan det dröja lite innan allt är färdigt.

Snövallen vid uppfarter
Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen.

Varför tar ni inte bort snöhögen?

Efter stora, ihållande snöfall tar det helt enkelt mer tid innan vi hinner få undan alla snöhögar.

Varför trycker ni inte ner plogbladet?

Det här är en myt som florerat länge: att man kan välja att inte trycka ner plogbladet hela vägen för att på så sätt spara på underhåll av maskinen. Men sanningen är att det inte går att bara trycka ner plogbladet lite grann, det finns helt enkelt ingen sådan funktion på maskinerna. Däremot kan snömängden göra så att plogningen blir något ojämn på sina ställen.

Varför är det smalt plogat?

När det kommer mycket snö finns risk att trycket från snövallar skadar till exempel häckar, murar och staket. Därför kan vi inte ploga för tätt mot tomterna, utan körbanan blir istället smalare.

Varför är skopan uppfälld?

"Varför åker plogbilen ibland med skopan uppfälld när det är så mycket som ska plogas?"

Det är olika entreprenörer som plogar på olika områden. Ibland kan det vara så att de förflyttar sig i mellan sina områden. De plogar inte varandras områden, det har de inte betalt för. Det kan också vara så att den plogbil du ser ska ploga skolgårdar eller någon privat yta som inte kommunen ansvarar för.

Varför är det spårigt?

Vid ihållande snö och hård vind är det vanligt att vägarna driver igen efter att plogbilen har passerat. Trafiken kan hinna packa snön så hårt att plogbilen inte förmår att ta bort all snö när den plogar nästa gång. När detta upprepas flera gånger uppstår spår/gropar i körbanan. För att få bort detta krävs väghyvlar.

Varför är vissa gångbanor inte röjda?

Fastighetsägaren ansvarar för sandningen utanför sin fastighet. Det gäller såväl privata som kommunala verksamheter och övriga fastighetsägare. Vid halka ska gångbaneutrymmet sandas så fort som möjligt.

Har ni inte tillräckligt med resurser i snöröjningen?

Vi har upphandlat entreprenörer för att hantera snöröjningen. Antalet enheter som entreprenören har tillgång till ska vara tillräckligt under normala förhållanden. Vid extrema förhållanden får vi hitta andra möjligheter för att kunna hantera röjningen på bästa sätt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: