Anmälningsskyldighet samt orosanmälan

Socialtjänsten arbetar med att ge hjälp och stöd

Kontakta Barn- och ungdomsenheten om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa eller verkar behöva stöd.

Anmälningsskyldighet

Personal på bland annat skolor och barn- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt skydd eller stöd.

Alla människor bör enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på så sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd.

Gör en orosanmälan

Du gör en orosanmälan genom att ringa till numrena här nedanför. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några bevis för att ta kontakt med oss. Du som anmäler kan välja om du vill uppge ditt namn eller vara anonym.

Du kan även göra en orosanmälan via vår blankett:

Gör en orosanmälan på vardagar

Reception Individ och familj
0220-390 40

Individ- och familjeomsorgen
Besökadress
Köpmangatan 15

Postadress
Box 203, 735 23 Surahammar

Öppettider
Klicka här för att komma till öppettider

Gör en orosanmälan till socialjour Västmanland på kvällar och helger

Du ska i första hand vända dig till Surahammar kommuns socialtjänst men om det är akut på kvällar och helger ringer du socialjour Västmanland på 021-39 20 66

Orosanmälan på nätter och under högtider görs till 112

När Surahammars socialtjänst och socialjour Västmanland har stängt når du socialjouren genom att ringa 112.

När du gjort en anmälan

När barn och ungdomsenheten har fått in din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning, den ser lite olika ut beroende på vem anmälan gäller.

En förhandsbedömning gällande barn och ungdom innebär att den eller de personer som anmälan gäller får träffa en socialsekreterare. En socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd.

Även du som har anmält kan vara med på en träff tillsammans med socialsekreteraren och den anmälde.

Efter förhandsbedömningen tas det beslut om att antingen

  • inleda en utredning för att ta reda på vilken form av stöd som personen behöver, eller
  • ej inleda utredning

Om en utredning inleds ska socialtjänsten tillsammans med barn och föräldrar klargöra barnets situation och komma fram till om det finns behov av insatser från socialtjänsten. Samverkan med andra professionella kring familjen är en viktig del. Utredningen blir ett underlag för socialnämndens beslut om insatser.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: