Val av skola i annan kommun

Enligt Skollagen har man som vårdnadshavare rätt att välja grundskola till sitt barn.

Du kan välja att söka plats för ditt barn i en annan kommuns grundskola, och vårdnadshavare i annan kommun kan välja att söka plats åt sina barn i Surahammars kommun.

Detta kan antingen vara aktuellt om ditt barn med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola eller om du som vårdnadshavare helt enkelt uttrycker önskemål om detta (4 kap. 8-8a §§ skollagen).

Om den mottagande kommunen och skolan beslutar att ta emot ditt barn har den kommunen rätt till ersättning från Surahammars kommun eller omvänt.

Ansökan om att välja skola i annan kommun görs på särskild blankett som skickas till den mottagande kommunen.

Samma blankett används vid båda alternativ ovan.

Ansökan om rätten att välja skola Pdf, 101 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Katarina Djukic Forsman

SKOLCHEF

Hjulmakarvägen 18
735 31 Surahammar