Samordnad individuell plan (SIP)

Om du behöver insatser från både kommunen och hälso- och sjukvården kan du ha nytta av att insatserna samordnas i en gemensam plan. En sådan plan kallas samordnad individuell plan och förkortas SIP.

Att göra en samordnad individuell plan (SIP) innebär i praktiken att ni träffas tillsammans för att prata om:

 • det du vill ha och behöver
 • stöd, omsorg och vård som kan bli aktuell, och
 • vem som ska göra vad av det ni kommer fram till

Vid en SIP slipper du själv göra jobbet att samordna insatserna från kommunen och hälso- och sjukvården. Du är delaktig och kan påverka när dina insatser planeras och genomförs

Så här går det till att göra en SIP

Initiativ till SIP

 • Berätta för någon du har kontakt med inom kommunen eller hälso- och sjukvården att du vill ha en SIP. Om du är under 18 år behöver kontakten tas av din vårdnadshavare.
 • Personalen inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan också föreslå SIP, och initiativet kan även komma från någon av dina närstående. Men för att det ska bli en SIP krävs det att du godkänner det och säger ja.

Förberedelser

 • Du och din kontakt hos hos kommunen eller hälso- och sjukvården börjar med att träffas för att prata igenom dina behov och vad som behöver diskuteras vid SIP-mötet.
 • Ni går igenom vilka som är viktiga för din planering och utifrån det bestämmer du vilka som ska bjudas in. Utöver kommunen och hälso- och sjukvården kan du även bjuda andra som är viktiga för planeringen. Det kan exempelvis vara närstående, god man, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, skolan.
 • Den personal du gör dessa förberedelser med ansvarar sedan för att bjuda in alla till mötet.
 • Du får skriva på ett medgivande (samtycke) där du godkänner att de som är med i planeringen får utbyta information om det som ska diskuteras.

Mötet

 • De frågor ni förberedde inför mötet diskuteras och ni hjälps åt att göra din samordnade individuella plan. Av planen behöver det framgå:
  • vilka behov du har idag och vilka mål som finns
  • vilka insatser i form av stöd och hjälp du kan få
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • vem som har huvudansvaret för planen
  • när planen ska följas upp och när samarbetet ska avslutas
 • Alla som är med vid mötet får sedan en kopia av planen.

Efter mötet

 • En tid efter mötet träffas alla igen för att följa upp insatserna och utvärderar hur planen fungerat.
 • När du inte längre behöver din SIP avslutar du och dina kontakter arbetet med planen.

Information om SIP på olika språk

Region Västmanlands hemsida finns broschyrer som berättar om vad samordnad individuell plan (SIP) är och hur du gör för att få en sådan plan. Där finner du även information på olika språk.

Här finner du även en film som förklarar SIP.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: