Hjälp att bo kvar hemma

Det finns många alternativ för att klara dig själv hemma även när du börjar behöva hjälp och stöd.

Hemtjänst

Hemtjänsten utför både insatser för personlig omsorg och serviceinsatser. Personlig omsorg kan innebära bland annat hjälp med hygien, på- och avklädning och toalettbesök. Serviceinsatser kan exempelvis vara hjälp med inköp, post- och apoteksärenden, enklare matlagning, städning, och veckotvätt. Du kan också få rent tryggghetsskapande insatser som tillsyn och trygghetslarm.

Hemtjänst utgår alltid ifrån vilka behov du har, vilket innebär att det inte går att önska specifika insatser utan de utformas utifrån biståndshandläggarens bedömning.

Matdistribution

Personer som inte själva kan tillaga måltider på grund av nedsatt funktion eller inte kan ta sig till affär kan beviljas matdistribution. Behovet av matdistribution skall finnas regelbundet och vara varaktigt men kan även vara aktuellt i en särskild situation, exempelvis vid sjukdom.

Maten levereras varm i en matlåda.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker hos våra biståndshandläggare Du kan även hitta ansökningsblanketten här Pdf, 229 kB.

Kostnad

Information om avgifter hittar du i en länk här Pdf, 166 kB.

Bostadsanpassning

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionshinder) kan din bostad behöva anpassas. Den som drabbats kan få bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Trygghetslarm

Ibland kan det räcka att veta att man kan kalla på hjälp vid behov. Då finns möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Larmet ska bäras kring halsen eller på armen. Kostnaden för trygghetslarm beräknas månadsvis på din inkomst.

Du som blivit beviljad trygghetslarm skall lämna din bostadsnyckel i samband med installationen, så att personalen kan åtgärda eventuella larm som kommer från dig. Nycklarna som lämnas till personalen förvaras inlåsta i ett särskilt nyckelskåp i deras lokal.

Det är viktigt att du meddelar om du skall vara bortrest en längre tid, byter bostad eller andra förändringar som kan påverka hjälpen.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker hos våra biståndshandläggare

Du kan även hitta ansökningsblanketten här Pdf, 229 kB.

Transport

Inom Surahammars tätort finns en så kallad Flexlinje med bussar, där du ringer i förväg och beställer mellan vilka punkter du vill åka. Flexlinjen är tillgänglig för alla och gratis. Du åker i en mindre buss som har plats för både sittande, rullstol, rollatorer och matkassar. Bussföraren hjälper dig vid av- och påstigning. 

Flexlinjen bokas på Tfn 0220 - 245 00

Det finns också linje 130 som kör Surahammar-Ramnäs-Virsbo, samt omvänt och är anpassad till busslinje 514 från Västerås till Surahammar. 

Tidtabell Pdf, 113 kB.

Servicelinjen är ett tredje alternativ att färdas och det en busslinje som har fasta tider och en fast rutt och går i Surahammar och Ramnäs. För att åka med bussen är det enda Du behöver göra att stå på en lämplig plats och vinka till bussen. Kom ihåg att inte stå för nära korsningar och övergångsställen. När Du vinkar stannar bussen och plockar upp Dig, man behöver inte boka sin resa i förväg. Servicelinjen är gratis.

För mer information kontaktar du Västanhede på 0220-245 00, helgfri måndag-fredag kl 8.00-17.00.

Linje 9 i Virsbo är en lokal bussslinje som passar SJ tåg till/från Fagersta och till/från Västerås. Nolltaxa.

Sjukresor

Att bli sjuk innebär att man ibland måste resa till och från sjukvården, detta kallas för sjukresor. Läs mer om sjukresor.

Sjukresor bokas på telefon 020 - 21 21 21

För dig som har stora svårigheter att resa med kollektivtrafiken finns möjligheten att istället ansöka om färdtjänst.

Ledsagarservice

Ledsagning ska bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Du får en följeslagare som hjälper dig att komma ut på fritidsaktiviteter eller kulturevenemang.

Om du beviljas ledsagning via socialtjänstlagen är det hemtjänsten som utför insatsen.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker hos våra biståndshandläggare

Du kan även hitta ansökningsblanketten här Pdf, 229 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: