Samordningsteamet

Samordningsteamet hjälper dig som är arbetslös eller sjukskriven att närma dig arbete eller studier.

Samordningsteamet grupprum

Grupprum på Samordningsteamet

Samordningsteam Surahammar är en insats som drivs gemensamt av Surahammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västmanland. Verksamheten finansieras av Samordningsförbundet Västmanland.

I teamet ingår en socialkonsulent från kommunen, en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen och en kurator från Region Västmanland.

Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt med aktiviteter i grupp och enskilt. Målet är att så många som möjligt ska nå eller komma närmare arbete eller studier under sin tid hos oss.

För vem?

För dig som är redo - eller vill bli redo - att ta nästa steg på vägen mot arbete eller studier!

Samordningsteam Surahammar är till för dig som har behov av samordnade insatser för att komma vidare i livet och öka dina möjligheter till egen försörjning. Teamet erbjuder stöd i kontakt med olika myndigheter och vårdgivare.

Insatsen riktar sig till dig som är bosatt i Surahammars kommun och är i förvärvsaktiv ålder (16-67 år). Du som är sjukskriven, har aktivitetsersättning, är arbetslös eller har försörjningsstöd kan få hjälp av oss.

Vad förväntas av deltagare?

För att komma med i insatsen ska det finnas en bedömning hos remitterande myndighet (exempelvis Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan) att det finns ett behov av samordnad rehabilitering och att:

  • Du har en vilja att komma vidare mot arbete eller studier
  • Du är beredd att prova att ta små steg mot din önskade framtid
  • Du har ett eget engagemang
  • Du har en vilja att utifrån din egen förmåga ta ansvar för din egen förändring

En förutsättning för att kunna delta i vår verksamhet är att du kan ta dig till våra lokaler hos Arbetscenter på Nybyggsvägen 40 i Surahammar.

Hur jobbar vi?

Den lösningsfokuserade utgångspunkten innebär att vi tar avstamp från nuläget med fokus framåt mot arbete eller studier. Det innebär att vi aktivt arbetar med det som redan fungerar och att synliggöra de styrkor och resurser som finns hos varje person.

Varje deltagare hos oss har sin egen planering utifrån sina egna förutsättningar.

Det vi erbjuder är:

  • Gruppaktiviteter
  • Individuella samtal
  • Arbetsträning
  • Stöd i kontakter med myndigheter/vård i syfte att komma vidare mot arbete/studier

Vår verksamhet är tänkt att vara ett avstamp till nästa steg i din process vilket innebär att du när som helst kan gå vidare mot arbete eller studier.

Maxtid hos Samordningsteamet är 12 månader.

Samordningsteamet naturbild

Vi gör utflykter och håller vissa aktiviteter utomhus.

Tror du att detta kan vara något för dig? Kontakta din handläggare som ordnar tid för studiebesök hos oss.

Observera att platserna hos Samordningsteamet är begränsade och att det därför kan bli en viss väntetid.

Välkommen önskar Susanne, Agneta och Fanny!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Susanne Johnsson

SAMORDNINGSTEAMET

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar