Hälso- och sjukvårdsansvar och MAS

Kommunens hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen. (HSL)

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för de personer som bor på särskilt boende och LSS-boende, Korttidsboende SoL, dagverksamheten Knuten och dagliga verksamheterna inom LSS. Kommunens hälso- och sjukvård sträcker sig ej till andra biståndsinsatser eller LSS-insatser så länge inte brukaren är hemsjukvårdspatient. Hemsjukvården gäller endast vuxna.

Sjuksköterska finns dygnet runt.
0220-391 18

Verksamhetschef

Elisabeth Norberg
0220-393 67
elisabeth.norberg@surahammar.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Varje kommun ska enligt socialtjänstlagen ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

MAS ansvarar för kvalitet och säkerhet, i de verksamheter som kommunen bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvaret innebär att utifrån gällande föreskrifter utfärda riktlinjer samt följa upp hälso- och sjukvården inom kommunens särskilda boendeformer.

Till MAS kan ni vända er om ni har synpunkter eller klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Surahammars kommun
Mette Hutters Larsen

Telefon, 0220 - 392 93
E-post, mette.hutterslarsen@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: