Hammarskolan

Hammarskolan är en utvecklingsinriktad och trivsam 7-9-skola som ligger i centrala Surahammar med närhet till kollektivtrafiken.

Inom skolans område finns två huvudbyggnader, matsal, idrottshall, konstgräsplan och ishall. Skolan har anpassade salar för praktiskt-estetiska ämnen samt NO-undervisning.

Vi arbetar för barnens skull i Surahammars kommun.

På vår skola samarbetar ca 340 elever, ca 30 undervisande lärare, specialpedagoger, kurator, syv, skolsjuksköterska, beteendepedagog, fritidsledare och modersmålslärare/ studiehandledare. Vi har en särskild undervisningsgrupp samt en mindre stödgrupp. På skolan finns även fritidsgårdenKärnhuset .

På Hammarskolan arbetar vi i arbetslag samt ämneslag. Vi arbetar aktivt för att utveckla elevernas välbefinnande, engagemang och lärande, för att de ska nå sina mål och förverkliga sina framtidsdrömmar.

Läsåret 21/22 kommer vi arbeta aktivt med betyg och bedömning, genom fortbildning inom formativ bedömning, kollegialt samarbete i ämneslag samt implementering av de reviderade kursplanerna.

Länkar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Paulina Hiltunen

REKTOR

Västeråsleden 10
735 37 Surahammar

Matthew Hales

BITRÄDANDE REKTOR

Jennifer Ekman

OMRÅDESASSISTENT

Maria Vattulainen

SKOLSKÖTERSKA

Hammarskolan och Nytorpsskolan

Linnea Bornedal

SKOLKURATOR

Bäckhammarskolan, Hammarskolan och Virsboskolan

Sabina Jylhä

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE