Hammarskolan

Hammarskolan är en utvecklingsinriktad och trivsam 7-9-skola som ligger i centrala Surahammar med närhet till kollektivtrafiken.

Inom skolans område finns två huvudbyggnader, matsal, idrottshall, konstgräsplan och ishall. Skolan har anpassade salar för praktiskt-estetiska ämnen samt NO-undervisning.

Vi arbetar för barnens skull i Surahammars kommun.

På vår skola samarbetar ca 340 elever, ca 30 undervisande lärare, specialpedagoger, kurator, syv, skolsjuksköterska, beteendepedagog, fritidsledare och modersmålslärare/ studiehandledare. Vi har en särskild undervisningsgrupp samt en mindre stödgrupp. På skolan finns även fritidsgårdenKärnhuset .

På Hammarskolan arbetar vi i arbetslag samt ämneslag. Vi arbetar aktivt för att utveckla elevernas välbefinnande, engagemang och lärande, för att de ska nå sina mål och förverkliga sina framtidsdrömmar.

Läsåret 21/22 kommer vi arbeta aktivt med betyg och bedömning, genom fortbildning inom formativ bedömning, kollegialt samarbete i ämneslag samt implementering av de reviderade kursplanerna.

Länkar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Paulina Hiltunen

REKTOR

Västeråsleden 10
735 37 Surahammar

Matthew Hales

BITRÄDANDE REKTOR

Maria Vattulainen

SKOLSKÖTERSKA

Hammarskolan och Nytorpsskolan

Linnea Bornedal

SKOLKURATOR

Bäckhammarskolan, Hammarskolan och Virsboskolan