Schema över alla sammanträden 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, tekniskt utskott och personalutskott.


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

KSAU

22


11

15

2019

30


11


KS


5

25

29


3


12*

2

14

25


KF


19


8

13

17


19*

16

28


9

TU

23


12

16

2120


1

12


PU

22


11

15

2019

30


11Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunstyrelsen (KS), kommunfullmäktige (KF), tekniskt utskott (TU) och personalutskott (PU).

När & var

Kommunstyrelsens arbetsutskott börjar 10.00, Nadden, Kommunhuset

Kommunstyrelsens sammanträden börjar 13.10, Nadden, Kommunhuset

Kommunfullmäktige börjar 18.00, Sessionssalen, Kommunhuset

Tekniskt utskott börjar 08.30, kommunalrådets rum i kommunhuset

Personalutskottets sammanträden börjar 08.30, Nadden, Kommunhuset

(*) Extra sammanträden

Bygg & Miljö


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

BM

beredning

10

7

6

3

2214

18

30BM
Nämnd

24

21

20

17


5


28

2


13Bygg & Miljö (BM).

Bygg- och miljönämnd - När & var

Bygg- och miljönämndens beredning börjar 14.00, Nadden

Bygg- och miljönämndens sammanträden börjar 14.00, Nadden

Barn & Bildning


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

BoB

beredning

15

19


2

13
9

7

4


BoB
Nämnd

29


4

16*

27
23*

21

18Barn & Bildning (BoB).

Barn- och bildningsnämnd - När & var

Barn- & bildningsnämndens beredning börjar 08.00, Åmänningen, Kommunhuset

Barn- & bildningsnämndens sammanträden börjar 13.05, Nadden, Kommunhuset

(*) Gemensamt med socialnämnden

Socialnämnden


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

SOC AU

9

6,27


2

7

4


13

10

1,22

26


SOC Nämnd

23

20

12

16**

21

18


27

23**

15

5

10

ÄU

16

13


9


1117


11


KPR/KRF
15


1716

14


16


Socialnämd (SOC). Äldreutskott (ÄU)

Socialnämnd - När & var

Socialnämndens arbetsutskott börjar kl. 13.05, Nadden, Kommunhuset

Socialnämndens sammanträden börjar kl. 13.05, Nadden, Kommunhuset

Äldreutskottet börjar kl. 9.00, Nadden, Kommunhuset

(**) Gemensamt med Barn- & bildningsnämnden

Medbestämmandelagen


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

MBL §19

11,25

8,22

7,21

4,18

2,23

13


8,22

5,19

3,12,31

14,28

12

MBL §11

18

1,15,29

14,28

11,25

16,30

20


15,29

12,26

10,24

7,21

5,19


Medbestämmandelagen (MBL)
§19 - Rätt till information
§11 - Förhandlingsrätt

Medbestämmandelagen - När & var

MBL-förhandlingar börjar kl. 14.30, Nadden, Kommunhuset

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ulf Larsson

KOMMUNSEKRETERARE

2024-års sammanträden som pdf

Ladda ner 2024-års sammanträden Pdf, 197 kB.