Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn eller ungdomar under en tid kan behöva stöd av en annan familj eller person och det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj. Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar kan ha behov av att vara i familjehem, kontaktfamilj eller få en kontaktperson. Detta är stödinsatser som efter utredning kan beviljas från socialtjänsten.

De olika uppdragen

  • I familjehem bor barn permanent när de inte kan bo kvar hos sina föräldrar.
  • Jourfamiljen är beredd att med kort varsel dygnet runt ta emot ett barn som behöver placeras. En jourplacering kan variera från några dagar till flera månader.
  • I kontaktfamilj vistas barnet ungefär en till två helger i månaden som ett stöd för den biologiska familjen. Omfattningen av uppdraget beslutas av barnets socialsekreterare i samråd med föräldrarna.
  • Som kontaktperson är du en extra vuxen som stöd till främst ungdomar, och ni träffas under några timmar på vardagar eller helger för att göra olika aktiviteter tillsammans.

Från ett par dagar till ett helt liv

Hur länge ett familjehemsuppdrag pågår är svårt att säga, det kan vara svårt att förutse hur länge en placering kan komma att vara. Målet är alltid att försöka återförena barnen med sin familj. Uppdraget  kan vara några månader, år eller tills barnet är vuxet och flyttar hemifrån.

Även när det gäller ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar är det svårt att förutse placeringens längd, men då utifrån andra faktorer.

Inga formella krav för att bli familjehem

De flesta kan bli familjehem. Du ska kunna erbjuda barnen en stabil och trygg hemmiljö med mycket kärlek och omsorg. Det finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet.

På familjehemsverige.se finns mer information om de olika uppdragen och du kan testa dig själv om din lämplighet för dem.

Testa dig hos familjehemsverige.se

Familjehemssekreterare

Familjehemssekreterare ansvarar för att rekrytera, utreda samt stötta och handleda familjehem.

Familjehem och kontaktpersoner får en ekonomisk ersättning för uppdraget enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. Ersättningen innehåller en arvodesdel, som är skattepliktigt, och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka barnets omkostnader.

Familjehemssekreterare gör regelbundna besök där samtal sker med er om situationen som familjehem. Om det uppstår problem finns familjehemssekreterare till hands för råd och stöd.

Vid intresse eller mer information kontakta

Enhetschef
Karin Dicksson
karin.dicksson@surahammar.se
0220-390 45

Receptionen
0220-390 40

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: