Vårdnad, boende och umgänge

Om ni som är föräldrar väljer att gå skilda vägar så kan det hända att ni stöter på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Då kan ni få stöd i dessa frågor hos kommunen.

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.

Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda. Det är barnets bästa som ska vara avgörande. Målsättningen är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad, om det är till barnets bästa.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Beslut om vårdnad fattas av tingsrätten som innan beslutet ger socialnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör då en vårdnadsutredning.

Umgänge

Om föräldrarna till ett barn inte har gemensam vårdnad är det vårdnadshavaren som har ansvar för barnets behov av kontakt med den andre föräldern tillgodoses. Om föräldrarna inte kan komma överens om hur umgänget ska fungera kan man vända sig till familjerådgivningen för samarbetssamtal. Kan man inte heller då komma överens kan parterna istället låta tingsrätten besluta i umgängesfrågan. Tingsrätten utgår då från vad som är bäst för barnet.

Innan tingsrätten fattar beslut om umgänge, ges socialnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör då en umgängesutredning. Under utredningstiden fattar tingsrätten ett beslut som gäller tills vidare.

Samarbetssamtal

Om föräldrar har svårt att komma överens om vårdnad och umgänge kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning. De överenskommelser föräldrarna träffat gemensamt har de största förutsättningarna att bli respekterade av båda. Det handlar om att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och försörjning utan att behöva vända sig till domstol.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrarna så önskar finns det möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Efter godkännande av socialnämnden har dessa avtal samma rättsverkan som ett beslut i domstol.

För dig som behöver stöd i dessa frågor

Enhetschef
Karin Dicksson
karin.dicksson@surahammar.se
0220-390 45

Receptionen
0220-39040


Besöksadress:
Köpmangatan 15, 735 31 Surahammar

Läs- och informationstips till skilda/separerade föräldrar

- Sveriges makalösa föräldrar är en rikstäckande intresseorganisation som arbetar för att stärka och skapa bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och deras barn. Deras vision är att ensamföräldern och dess barn ska ha samma förutsättningar som föräldrar och barn i den traditionella kärnfamiljen. Tryck här för webbaserad utbildning

- Makalösa PODDEN- på makalosa.org eller om du Föredrar att lyssna via din mobil föreslår vi Podcaster, Google Podcastseller Spotify.

- Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter. En studie gjord av BRIS (Barnens Rätt I Samhället). Tryck här för att komma till rapporten

- Så pratar ni med barnen om skilsmässan

- Så löser ni vardagspusslet efter separationen

- Efter skilsmässan: det bör barnet få bestämma

Boktips

- Att skiljas med barn, Föräldrar i två hem
Författare: Malin Bergström, barnpsykolog

- Överlevnadshandbok för skilda föräldrar med gemensamma barn. Författare: Thomas Nilsson

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: