Tillgänglighet för surahammar.se

Surahammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur surahammar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lyssna på innehållet

För att underlätta för alla som av någon anledning har svårigheter att läsa informationen på kommunens webbplats finns det möjlighet att lyssna på sidorna.

Klicka på symbolen för Lyssna längst upp i sidhuvudet på webben.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att surahammar.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från surahammar.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post eller telefon.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav så får du gärna meddela oss så vi blir uppmärksamma att problemet finns.
så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Inskannade dokument

Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Oskäligt betungande anpassning

Surahammars kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

Textning sker ej av videosändningar från Surahammars kommuns fullmäktige sammanträdanden. Vi undersöker möjligheterna till automatiserad textning.

Testning av webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vi planerar att inom kort göra en självtestning av sidan för att fortsätta åtgärda eventuella brister i tillgängligheten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: