Ramnäs kyrka

Kyrkobyggnaden med omgivande kyrkogård ligger nedanför Strömsholmsåsen längs med Kolbäcksån. Kyrkans arkitektur präglas till såväl exteriör som interiör av 1700-talets stilideal.

Ramnäs kyrka

På tidigt 1400-tal byggdes en första enskeppig stenkyrka, utan kor, sakristia och sidoskepp av Ramnäs bönder. Under 1600 och 1700-talet utvidgas kyrkan för att 1792 få sin nuvarande utformning. Tornet från 1740 fick sin lökkupol som många andra kyrkor men den byggdes inte av ryska krigsfångar som en del hävdat.

En större restaurering genomfördes 1937. Interiören är nyklassisk med enkla, ljusa färger. Det finns rika inventarier.

  • Zakarias Strandorgeln från 1833
  • På predikstolen från 1804 står ett timglas med änkedrottning Katarina Stenbocks initialer, en gåva från henne.
  • Kyrksilvret är främst gåvor från 1600 och 1700-talets brukspatroner.
  • Förnämligast är kanske nattvardskalken skänkt på 1660-talet av bruksägare Pavel Nilsson och Chatarina Christiernsdotter.
  • vinkannan skänkt av Christer Månsson och Karin Ersdotter vid samma tid
  • Malmkronan och ljuslampetterna är från 1600-talet och tillverkade i Skultuna
  • Textilierna är förstklassiga med bland annat en mässhake från 1600-talet och flera från 1700-talet.
  • Det finns ett flertal biblar med Gustav Vasa, Gustaf II Adolf och Karl XII översättningar.
  • I sakristian finns såväl kyrkstöt som pliktpall för dem som eventuellt somnade under gudstjänsten och dem som hade att avtjäna det världsliga straffet allmän kyrkoplikt för att sona sina brott.

Kyrkan eldhärjades 2006 sedan en brand börjat i en kyrkport. Branden släcktes snabbt men porten och delar av golvet förstördes och resten av kyrkan skadades av sot och värme. Under hösten hade det pågått arbete med en inre renovering i kyrkan och man höll även på att installera brandlarm. Detta arbete var i det närmaste slutfört när branden inträffade.

Under 2007 måste man nu istället rengöra kyrkan och rekonstruera skadade delar. Hela den norra entrén måste återskapas som den såg ut före branden. Även orglarna hade skadats av värmen. Särskilt den gamla läktarorgeln från 1835, byggd av den kände orgelbyggaren P. Z. Strand hade tagit skada av den höga värmen. Orgelpiporna hade till vissa delar smält. Mycket av måleriet på läktarorgeln, altaruppsatsen och predikstolen skadades liksom delar av bänkinredningen.

Kontakt

För mer information om Ramnäs kyrka eller kyrkogården i Ramnäs kontakta kyrkvaktmästare Sven Björk.

Direkt: 0220-464 54

Växel: 0220-464 60

Adress

Bergslagsvägen 9, 730 60 Ramnäs

GPS koordinater: 59.762680, 16.208767

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: