Sandsopning

Sandsopningen 2024 börjar vecka 17.

Sandupptagning/sopning sker varje vår i Surahammars kommun. Startdatum för detta varierer men kommunen, annonserar några veckor innan och informationen publiceras också på kommunens hemsida.

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Högar med löv och grenar kommer inte att sopas upp utan bör lämnas på Återbruket.

Information till fastighetsägare

Sörj för att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång-och cykelvägar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: