Ungdomsverksamhet

Arbetscenter hjälper ungdomar som saknar sysselsättning att komma vidare mot arbete eller studier.

Skriver på dator

Insatser för ungdomar upp till 24 år

På Arbetscenter kan du som är mellan 16 och 24 år få individuellt stöd för att närma dig studier eller arbete. Insatsen kan innehålla jobbsökaraktiviteter, kartläggning av styrkor och förmågor, motiverande och lösningsfokuserade samtal, stöd med att hitta arbetstränings- eller praktikplats samt uppföljning av dessa. Kontakta vår arbetskonsulent för vidare vägledning.

Är du under 20 år och saknar gymnasieexamen?

Surahammars kommun ansvarar för att hjälpa och stötta ungdomar som saknar gymnasieutbildning. Kommunens aktivitetsansvar (KAA) ser till att du som är tonåring erbjuds stödinsatser för att kunna slutföra din utbildning eller ta dig vidare in på arbetsmarknaden på annat sätt.

KAA - kommunens aktivitetsansvar

Samarbete mot ungdomsarbetslöshet

Arbetscenter och Arbetsförmedlingen har ett nära samarbete för att minska arbetslösheten bland ungdomar i Surahammars kommun.

Jobbgarantin för ungdomar

Stöd vid funktionsnedsättning eller ohälsa

Tips för första jobbet

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Petra Lantz

ARBETSKONSULENT

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar