Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott som består av en mindre grupp av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Utskotten bereder (förbereder) och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträden.
I vissa fall har kommunstyrelsen överlåtit beslutsrätten (delegerat) till utskott, som då kan fatta egna beslut.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

 

 

Ordinarie

 

 

Ordförande

Johanna Olofsson

M

Vice ordförande

Göte Sandin

S

 

Lars-Göran Bärling

Kd

 

Beatrice Granlund

S

 

Kent Y Pettersson

Sd

Personliga Ersättare

Gunilla Hofferek

C

Glenn Baringson

S

 

Christer Lindvall

M

 

Joakim Göransson

S

 

Thony Eriksson

Sd

 

 

 

Kommunstyrelsens Tekniskt utskott

 


Ordinarie

 

 

Ordförande

Göte Sandin

S

Vice ordförande

Johanna Olofsson

M

 

Christer Lindvall

M

 

Joakim Göransson

S

 

Thony Eriksson

Sd

Personliga Ersättare

Daniel Eriksson

S

 

Lars-Göran Bärling

Kd

 

Conny Öholm

Kd

 

Glenn Baringson

S

 

Jan-Erik Skoog

Sd

 

 

 

Kommunstyrelsens Personalutskott

 


Ordinarie

 

 

Ordförande

Johanna Olofsson

M

Vice ordförande

Göte Sandin

S

 

Christer Lindvall

M

 

Joakim Göransson

S

 

Kent Y Pettersson

Sd

Personliga ersättare

Gunilla Hofferek

C

 

Beatrice Granlund

S

 

Ralf Håkans

M

 

Glenn Baringson

S

 

Thony Eriksson

Sd

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE