Introduktionsprogram

För ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till programinriktat val eller nationellt program.

Introduktionsprogrammet-individuellt alternativ står i första öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till programinriktat val eller nationellt program och som har stora kunskapsbristen och bristande motivation.

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet syftar till att förbereda eleven för annan gymnasial utbildning, vuxenutbildning eller för att gå direkt till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion.

På introduktionsprogrammet studerar eleverna de ämnen de saknar behörighet i för att kunna gå vidare till annat introduktionsprogram, nationellt program, vuxenutbildning,
folkhögskola eller till arbete. Utbildningen kan innehålla arbetsplatsförlagd lärande eller praktik.

Enheten hittar du på Nybyggsvägen 19 B i Surahammar. Enheten består av en studie- och yrkesvägledare på deltid samt två lärare på heltid.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

IM-Enheten
Telefon: 070-454 36 72

Lärare
Erik Söderbäck
Chatarina Geidemark

Studie och yrkesvägledare
Anneli Engstrand

Rektor
Lena Johnsson
0220-390 93

Adress
Nybyggsvägen 19 B
735 35 Surahammar