Plats på förskola

Ansök om plats på förskola. Säg upp barnets plats på förskola.

Här hittar du hur du ansöker och säger upp din plats på förskolan och vad som gäller för det.

När ska jag ansöka om plats?

Ansökan ska göras senast fyra månader innan du önskar plats då kommunen tillämpar fyra månaders platsgaranti.

  • Det finns ingen gräns för hur tidigt du kan ansöka om plats men ködatum räknas tidigast 6 månader före det datum du önskar att barnet ska börja.
  • Du får en bekräftelse skickad hem till dig när vi har behandlat din ansökan.
  • Det är viktigt att vårdnadshavare lämnar in intyg för sysselsättning (studier, arbete) för att vi ska kunna erbjuda en plats. Skicka intyget till förskolans expedition så fort du har sökt en plats.

Hur ska jag ansöka om plats?

Här nedan hittar du länkarna där du ansöker om plats för förskola. När du ansöker är det även viktigt att du lägger in inkomsten för hushållet och vilka tider ditt barn ska vara på förskolan. Det styr vilken avgift du ska betala. Vill du ansöka om plats i en fristående förskola använder ni samma ansökan.

Rätt till förskola på finska

Barn med finska rötter har rätt till förskola helt eller delvis på finska. Du kan ange önskemål om finska när du ansöker om plats. Vill du veta mer om finska i förskolan vänder du dig till förskolans expedition.

Säga upp plats i förskolan

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag du skickar uppsägningen.

Du betalar avgift för hela uppsägningstiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Vid övergång till förskoleklass

Du behöver inte säga upp din plats i förskolan om barnet ska börja i förskoleklass och även ha plats på fritidshem eftersom den övergången sker automatiskt.

Du måste dock säga upp förskoleplatsen om barnet inte har rätt till fritidshem eller inte önskar plats.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: