Hemtjänst

Genom Surahammars kommun, kan personer som på grund av ålder eller på grund av varaktig eller tillfällig funktionsnedsättning och som har svårigheter att klara sig själv, få hjälp och stöd.

Hemtjänst

Hemtjänst är en insats för dig som bor i eget boende och som har svårigheter att på egen hand klara din personliga omvårdnad eller hushållssysslor.

Hemtjänst kan bestå av

 • Omvårdnadsinsatser innebär bland annat stöd och hjälp med personlig hygien eller påklädning.
 • Serviceinsatser innebär bland annat hjälp med städ, tvätt, inköp, enklare matlagning, post- och bankärenden.
 • Hemtjänst kan också innebära insatser som ges med syfte att bryta social isolering eller för att öka känsla av trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

Ansökan och handläggningsprocess

För att få hemtjänst behöver du först göra en ansökan. Våra handläggare hanterar ansökan och bedömer behovet av hemtjänst.

Kontakta oss för frågor och få information om hur du ansöker om hemtjänst.

Avgift för hemtjänst

Du som beviljas hemtjänst betalar avgift för den hjälp du får. Vad du behöver betala räknas ut av vår avgiftshandläggare.

Du betalar aldrig mer än en förbestämd maxtaxa (högkostnadsskydd). Beviljas du leverans av matlådor tillkommer kostnad för maten då mat inte räknas in i högkostnadsskyddet.

På denna sida hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Här får du information om avgifter och taxor för hemtjänst. Pdf, 545 kB.

Om du beviljas hemtjänst

Beviljas du hemtjänst tar vi kontakt med dig. Vi kommer tillsammans med dig bestämma när hjälpen ska starta och vilka dagar och tider som du ska få den beviljade hjälpen.

I Surahammars kommun kan du inte välja hemtjänstutförare. Surahammars kommun ansvarar för hemtjänsten.

Du har bara en kontaktperson

När hemtjänsten har påbörjats får du information från oss vem som är din kontaktperson. Denna kontaktperson finns till för att underlätta dialogen mellan dig och hemtjänsten, samt för att främja kontinuitet och samordning av din hjälp.

Genomförandeplan
Tillsammans kommer ni att planera och beskriva upplägget av dina hemtjänstinsatser, vilket kommer sammanställas i ett dokument som kallas för genomförandeplan. Önskar du kan du ha med dig en anhörig när genomförandeplanen tas fram.

Nyckelfritt system

Vid uppstart av hemtjänst kommer ett digitalt lås att installeras hemma hos dig. För att förbättra service, trygghet och säkerhet har Surahammars kommun digitala lås för de som har trygghetslarm eller hemtjänst. Det innebär att hemtjänstpersonalen endast behöver ha med sig en digital nyckel istället för att hantera ett stort antal nycklar. Du som kund behöver endast lämna ut en uppsättning nycklar.

Trygghetslarm

Om du känner otrygghet i hemmet och vill ha möjlighet att kontakta någon vid akuta behov, kan du ansöka om ett trygghetslarm.

För trygghetslarmet betalar du en avgift varje månad. Är du bortrest görs inga avdrag på kostnaden.

Så fungerar trygghetslarmet
För att larma trycker du på din larmknapp som du antingen har som ett armband på handleden eller hängandes i ett snöre som du har runt halsen. När du tryckt på larmknappen ringer larmet upp trygghetscentralen. Trygghetslarmet är kopplat till trygghetscentralen Tunstall. Där finns personal dygnet runt för att ta emot larm. Om du larmar ringer trygghetscentralen till den hemtjänstgrupp du tillhör och personal inom hemtjänsten besvarar sedan larmet inom 30 minuter.

Larmknappen är vattentät och du kan ha den på dig när du duschar eller badar. Trygghetslarmet behöver ström, låt därför alltid sladden sitta kvar i vägguttaget även när du inte är hemma eller om du reser bort.

Det är viktigt att du meddelar om du skall vara bortrest en längre tid, byter bostad eller andra förändringar som kan påverka hjälpen.

Larmet ska prövas en gång i månaden
Du behöver provlarma en gång i månaden. Detta skall göras för att kontrollera larmknappens funktion. Glömmer du bort att provlarma kommer du bli uppringd av trygghetscentralen som påminner dig att provlarma.

Hemleverans av mat

Personer som inte själva kan tillaga måltider på grund av nedsatt funktion eller inte kan ta sig till affär kan ansöka om matdistribution, det vill säga leverans av matlådor. Du har då möjligheten att få lagad varm mat dagligen. Maten tillagas i något av kommunens kök. Hemtjänstpersonalen levererar maten. Om du önskar kan du få för två matlådor per dag. Matlådorna levereras endast vid lunchtid. Kostnad för mat tas ut enligt taxa.

Mer information om måltider inom vård och omsorg hittar du här.

Hjälpmedel

För att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt kan det vara aktuellt med hjälpmedel eller bostadsanpassning. Ett hjälpmedel innebär för många möjligheten till ett mer självständigt liv. Är du i behov av hjälpmedel ska du vända dig till din vårdcentral. Om du inte har möjlighet att ta dig till vårdcentralen kan vårdcentralen ge kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter i uppdrag att komma hem till dig på ett hembesök för göra en bedömning om dina behov av hjälpmedel. Du betalar en avgift för hembesöket.

Är du inskriven i hemsjukvården via kommunen ska du vända dig direkt till kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter för en bedömning om du kan få hjälpmedel. Avgiften för besöket ingår i månadskostnaden för hemsjukvården.

Bostadsanpassning

Du som kan vara i behov av bostadsanpassning för att kunna bo kvar i ditt eget hem behöver ansöka om bostadsanpassning. Surahammars kommun handlägger inte bostadsanpassning utan du behöver vända dig till handläggare vid Västra Mälardalens Kommunalförbund för att ansöka.

Mer information om hur du gör för att ansöka om bostadsanpassning.

Fixartjänst

Fixartjänst finns för dig som är 75 år eller äldre. Du behöver inte ansöka om hjälpen hos våra handläggare. Fixartjänsten är kostnadsfri men du står för alla materialkostnader.
Mer information om Fixartjänsten hittar du här.

Du kan exempelvis få hjälp med att

 • byta glödlampor, lysrör, proppar och batterier.
 • sätta upp enstaka tavlor eller mindre hyllor.
 • bära upp eller ner saker från vind och källare.
 • flytta om mindre möbler.
 • smörja lås och dörrar.
 • halksäkra mattor.
 • hänga upp lampor och gardiner
 • sätta upp stege vid sotarbesök.

Ansök om stöd och hjälp


Steg 1 - Ansökan
Du behöver göra en ansökan för att få hjälp. Vi beslutar om bistånd utifrån dina behov. Klicka här för att ladda ned ansökningsblanketten. Pdf, 229 kB.

Steg 2 - Utredning
När vi har fått din ansökan tar vi kontakt med dig för att utreda dina behov av hjälp och stöd.

Vi kommer bland annat ställa frågor till dig om:

 • ditt boende
 • din fysiska och psykiska hälsa
 • din vardag
 • vad du klarar på egen hand och vad som är svårt
 • dina intressen

I vår kontakt med dig berättar du vad du behöver hjälp och stöd med samt vad du vill ansöka om.

Steg 3 - Beslut
Vi gör en utredning och beslutar om vilket stöd du har rätt till utifrån lagar och regler. Du får alltid ett skriftligt beslut hemskickat.

Steg 4 - Beviljat stöd
Om du beviljas stöd kontaktar vi dig.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: