Avlösarservice i hemmet

Om du har en funktionsvariation och tillhör personkretsen enligt LSS har du/ni rätt att ansöka om avlösarservice i hemmet.

Avlösarservice gör det möjligt för anhöriga/närstående att uträtta ärenden utanför hemmet eller få en stunds avkoppling.

Avlösarservice innebär att personal tillfälligt tar över omvårdnaden/stödet av den som har en funktionsvariation i dennes hem. Avlösarservice kan ges vid enstaka situationer men också regelbundet.

Ansök hos biståndsenheten

Du får mer information och ansöker om avlösarservice hos:

LSS-handläggare
Cecilia Söderman
0220-390 47
cecilia.soderman@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: