Avgifter och regler

Vad är det för regler som gäller för att få plats på förskola och vad gäller för dig som är föräldraledig eller arbetssökande? Hur beräknas din avgift?

Barn som har fyllt 1 år och är folkbokfört i Surahammars kommun har rätt till en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet när föräldrar och vårdnadshavare arbetar eller studerar. Du som är föräldraledig med annat barn har rätt till plats totalt 15 timmar per vecka. Arbetssökande har rätt till plats totalt 15 timmar i veckan, erbjuds även 20 timmar per vecka då hettidstaxa debiteras.

I Virsbo, Ramnäs och Surahammar gäller tre timmar per dag eller fem timmar tisdag-torsdag.

Är du finskspråkig har du rätt till förskola delvis på finska. Du kan ange önskemål om finska när du ansöker om plats.

Avgifter

Din avgift för förskola och annan pedagogisk verksamhet beräknas utifrån:

  • hushållets bruttoinkomst
  • barnets närvarotid
  • hur många barn familjen har i förskola samt fritidshem

Det finns en maxtaxa som innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli. Den högsta avgiften betalar du för det yngsta barnet . För det fjärde barnet betalas ingen avgift alls.

Betalning vid separation

Föräldrar och vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och växelvis boende för barnet kan söka varsin faktura för barnets placering.

Mer information om regler och riktlinjer

I dokumentet "Tillämplingsföreskrifter och avgifter" kan du läsa mera om avgifter, regler, köplatssystem med mera som gäller för förskole verksamhet. Om du vill göra avsteg från de regler som finns måste du ansöka om dispens på blanketten "Ansökan om dispens" som personalen på förskolan hjälpa dig med.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: