Tvätt av bil

Tvätta inte bilen på gatan

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, vattendrag och sjöar. Det bästa sättet att skona miljön och vårt gemensamma vatten är att tvätta bilen på en biltvättanläggning eller i en gör-det-själv-hall. Vid dessa anläggningar renas tvättvattnet innan det släpps ut.

Därför är tvättvattnet farligt

Vattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtlivet. Om du tvättar din bil på asfalterad eller stenlagd mark hamnar det smutsiga vattnet i en gatubrunn (dagvattensystemet) och leds direkt ut i närmaste vattendrag, exempelvis Kolbäcksån som vi tar vårt dricksvatten från.

Välj en tvättanläggning

Det bästa är att tvätta bilen på en godkänd tvättanläggning eller gör-det-själv-hall där tvättvattnet samlas upp och renas. Dessa är utrustade med reningsanläggningar som samlar upp det smutsiga vattnet efter tvättningen och renas innan det återvänder till naturen.

Vad mer kan du göra?

Om du inte har möjlighet att tvätta bilen i en miljögodkänd biltvätt utan väljer att tvätta bilen hemma ska du göra det på en yta som suger upp vattnet, som till exempel grus eller gräs som kan fungera lite som reningsfilter. Det är viktigt att använda miljömärkta produkter (exempelvis Svanen eller Bra miljöval) som är biologiskt nedbrytbara. I dagsläget finns det spolarvätska, avfettningsmedel och bilschampo som Svanen-märkta.

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Det gäller även privatpersoner. Undvik därför att tvätta bilen så att föroreningar hamnar i dagvattenbrunnar, diken eller andra vattendrag.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar