Bostadsförsörjningsplan

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Bostadsplan för Surahammar kommun 2020-2025

Bostadsplanen innehåller riktlinjer för kommunens utveckling av bostadsbyggandet och utgår från Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Syftet med planen är att redovisa en uppskattning av hur många bostäder som bör byggas under perioden samt pekar ut särskilda behov. Alla i kommunen behöver och har rätt till goda bostäder och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar.

Planen presenterar områden i kommunen där detaljplan redan är upprättad eller områden där planarbete pågår eller är nära förestående.

Bostadsplan - samrådsversion Pdf, 3 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare