Cisterner

I Sverige finns det många olika cisterner, det kan vara allt från villacisterner, lösa behållare eller gårdscisterner, så kallade farmartankar som antingen kan ligga ovanpå mark eller i mark, utomhus eller inomhus. Inom dessa områden ska alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ha ett sekundärt skydd, dvs någon form av invallning.

Många befintliga cisterner börjar bli gamla och dåliga. De riskerar då att läcka bensin, olja eller diesel till omgivningen och på så sätt skada mark eller vattentäkter. Alla cisterner med tillhörande rörledningar ska därför regelbundet kontrolleras oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark.

Före installation av en cistern är det viktigt att skicka in en skriftlig anmälan till Miljökontoret. Anmälningsplikten gäller även för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden. Inom dessa områden ska alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ha ett sekundärt skydd, dvs någon form av invallning. Se även till att cisternen besiktigas och att den inte läcker. Det är viktigt att ha kontroll på sin cistern för att förebygga skador. Det är du som har en cistern som har ansvaret för att Naturvårdsverkets föreskrifter om cisterner följs.

Regelbundna kontroller ska göras på cisternerna. Var tredje, sjätte eller tolfte år beroende på korrisionsskydd och var den är placerad. Du har ansvaret för att kontrollrapporten finns tillgänglig och beställer tid hos ackrediterat kontrollorgan. Swedac har en lista över sådana besiktningsmän. Sök på ”ackrediterad verksamhet” och ”cisterner öppna”.

Besiktningen ska utföras av ett certifierat företag. Den återkommande kontrollen ska göras var 3:e, 6:e eller 12:e beroende på cisternens korrosionsskydd och var den är placerad. Kontrollrapporten från besiktningen ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten, dvs Bygg- och Miljönämnden.

För mera information kontakta miljökontoret.

Läs mer här:

Information om cisterner Pdf, 181 kB. (pdf, 181.3 kB)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar