Anpassad grundskola Ugglan

I Surahammars kommun finns den obligatoriska anpassade grundskolan på Tuppkärrskolan och kallas för Ugglan.

Inom anpassad grundskola finns årskurs 1-9 samt fritidshem.

Den anpassade grundskolan är en skolform inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Den består av en obligatorisk anpassad grundskola som är en motsvarighet till grundskolan, och en frivillig anpassad grundskola som motsvarar gymnasieskola och vuxenutbildning.

Anpassad grundskola är till för barn som på grund av intelletuell funktionsnedsättning inte kan nå målen i grundskolan. Den ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.
Det innebär att den anpassade grundskolan har egna kursplaner och timplaner, och att varje elev som går där har sina egna undervisningsmål.

När frågan väcks om anpassad grundskola kan vara ett alternativ för ett barn, ska en utredning göras för att se om barnet har rätt till anpassad skola.

Det är fyra olika delar i utredningen:

  • Pedagogisk utredning
  • Psykologisk utredning
  • Social utredning
  • Medicinsk utredning

Om det visar sig att barnet har rätt till en plats i den anpassade grundskolan, är det barnets vårdnadshavare som bestämmer om platsen ska utnyttjas eller inte.

Länkar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ellinor Jonsson

REKTOR

Skolgatan 34
735 36 Surahammar

Malin Palm

OMRÅDESASSISTENT

Nytorpsskolan, Starbäcksskolan,Tuppkärrsskolan och Ugglan

Fritidshem
Den anpassade grundskolans fritids vilar på samma lagar och grunder som fritids i grundskolan.

Telefon: 0220-392 92

Telefonnummer till Anpassad grundskola och Träningsskolan på Tuppkärrskolan
Anpassad grundskola Årskurs 1-9
Telefon: 0220 - 391 44