Förskolan Norrgården

Lingonets förskola

Norrgårdens förskola inrymmer två förskoleavdelningar, avdelningen Snickagården för barn mellan 1-3 år och avdelninen Hoppetossa för barn mellan 3-5 år.

Förskolan är belägen intill en stor skogsdunge dit avdelningarna går ofta och det är gångavstånd till flera små lekparker. Utemiljön inbjuder till stimulerande aktiviteter i sandlådor och på grönytor samt i en lekställning med rutchkana. Det finns även en bit asfalt som barnen cyklar flitigt på.

Då förskolan är nyöppnad 2020 är utemiljön under uppbyggnad.

Besöksadress:

Ängsgårdsvägen 10, 735 35 Surahammar

Våra avdelningar

Hoppetossa 0220 - 392 63

Snickargården 0220 - 392 09

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Surahammar

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Greta Håkans

REKTOR

Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar

Rektor för förskolorna i Surahammars tätort

Björnstugan

Skogsgläntan

Norrgården


Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar