Livsmedelshygien

Alla som hanterar livsmedel eller produkter som kommer i kontakt med livsmedel måste ha kännedom om livsmedelshygien för att veta hur livsmedel ska hanteras på säkert sätt. Genom att arbeta med ett egenkontrollprogram och HACCP kan du minimera riskerna för att orsaka exempelvis matförgiftning.

Syftet med att ha kunskap om livsmedelshygien är att de som hanterar livsmedel hanterar det på sådant sätt som är säkert för konsumenten. Arbetsgivaren eller den som sköter verksamheten har ansvar för att dom som hanterar livsmedel har kunskap om de grundläggande principerna för hur de kan minimera riskerna.

Allmänna råd om livsmedelshantering

Syftet är att alla som sysslar med livsmedelshantering ska ha sådan kännedom om livsmedelshygien att de hanterar livsmedel på ett sätt som är säker för konsumenten. Arbetsgivaren eller den som annars förestår verksamheten åläggs ett ansvar för att dessa personer har erforderliga kunskaper om de grundläggande principerna för hur de livsmedelshygieniska riskerna minimeras.

Tänk på att:

  • Tvätta händerna och underarmarna noggrant och ofta. Detta är särskilt viktigt efter toalettbesök, rast, rökpauser samt efter olika arbetsmoment.
  • Bär skyddskläder och hårskydd om du hanterar oförpackade livsmedel.
  • Ta av ringar, armband eller klockor innan arbetet påbörjas.
  • Rör råvarorna så lite som möjligt. Använd hellre redskap eller engångshandskar. Engångshandskar skall bytas ofta.

Läs mer på livsmedelsverkets webbplats.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar