Barn- och bildningsnämnde­n

Barn- och bildningsnämnden fullgör kommunens skyldigheter inom det offentliga skolväsendet, till och med eleverna går ut grundskolan.

Skolverksamheterna omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola samt särskola.

Barn- och bildningsnämnden ansvarar även för fritidsverksamhet, föreningskontakter, lokalvård, matproduktion, biblioteksverksamhet, badhus med mera.

Ledamöten och ersättare

Ledamöter

Glenn Baringson (S), ordförande, 070-731 40 98 glenn.baringson@surahammar.se
Sirpa Lindvall (M), vice ordförande, 0706-88 33 38 sirpa.lindvall@surahammar.se
Conny Öholm (Kd), ledamot
Ylva Belin (C), ledamot
Tina Liebl (S), ledamot
Linn Sandahl (S), ledamot
Kent Y Pettersson (Sd), ledamot
Ari Pirttinen(Sd), ledamot
Chris Marlowe (-), ledamot

Ersättare

Katarina Hart (S)
Ann Hallin (M)
Pernilla Danielsson (M)
Eddie Cernosa (S)
Eva Backteman (Sd)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Monika Nylén

NÄMNDSEKRETERARE