Medling och ungdomstjänst vid ungdomsbrott

Surahammars kommun erbjuder en möjlighet till medling mellan parterna

Surahammars kommun har en medlingsverksamhet. Vid medlingen får parterna möjlighet att träffas och prata om händelsen och dess konsekvenser. Förhoppningen är att detta ska underlätta för båda att lämna händelsen bakom sig.

Kontakt

Enhetschef barn och ungdom
Karin Dicksson Luttinen
0220-390 45
karin.dicksson@surahammar.se

Information om medling

  • Medling är frivilligt.
  • Brottet ska vara polisanmält och erkänt för att medling ska vara aktuellt.
  • Medling vänder sig framförallt till ungdomar upp till 21 år som begått brott och till personen som blivit utsatt för brottet.
  • Medling ger möjlighet till att träffas tillsammans och prata om händelsen och dess konsekvenser.
  • Mötet förbereds och leds av en opartisk medlare.
  • Syftet med medling är att minska de negativa följderna av brottet och minska risken för återfall.

Vad medling kan innebära för dig som begått brottet

Du ges möjlighet att visa att du står för det du gjort, visa att du ångrar dig och vill ställa saker tillrätta. Medling är ett bra sätt att be om förlåtelse samtidigt som det gör det lättare för dig att möta den du utsatt för brott i framtiden.

Vad medling kan innebära för dig som blivit utsatt

Du får möjlighet att berätta för ungdomen hur brottet påverkat dig och vilka konsekvenser det har inneburit. Du ges möjlighet att ställa frågor till den som vållat dig skada. Medlingen kan göra det lättare att mötas i framtiden.

Ungdomstjänst

Från den 1/1 2007 är det obligatoriskt för Sveriges kommuner att anordna platser för ungdomar som av rätten blir dömda till ungdomstjänst. Kommunen ska erbjuda dem att utföra en samhällsnyttig tjänst, antingen inom den kommunala verksamheten eller inom en frivilligorganisation.

Ungdomstjänst är en fristående påföljd för lagöverträdare från 15 år och upp till 21 år. Ungdomstjänst kan utdömas i domstol i 20-150 timmar. Ungdomarnas eventuella skolgång ska inte påverkas.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: