Arbetsmarknadsinsatser

Arbetscenter hjälper dig som behöver stöd för att närma dig arbetsmarknaden och öka möjligheterna till egen försörjning.

Arbetscenter fasad

Arbetscenter

Arbetscenter är Surahammars kommuns arbetsmarknadsenhet. Vårt huvudsakliga uppdrag är att samordna kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser och ge människor förutsättningar att kunna försörja sig själva.

Språngbräda ut i yrkeslivet

Arbetscenter har aktiviteter för dig som behöver stöd och vägledning för att komma ut i jobb. Arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden samt personer med försörjningsstöd har möjlighet att ta del av våra arbetsmarknadsåtgärder. Vi erbjuder exempelvis jobbspår, praktik, arbetsträning, arbetsrehabilitering och anställning med stöd.

Aktiviteter på Arbetscenter

 • Skriva CV och personligt brev
 • Jobbcoachning och strukturering av jobbsökandet
 • Studie- & yrkesvägledning
 • Stöd för att upprätthålla studier
 • Praktik för att få arbetslivserfarenhet och referenser
 • Arbetsträning för att ta reda på hur mycket du kan arbeta och vilka arbetsuppgifter du klarar av
 • Samhällsorientering
 • Språkträning
 • Motivationssamtal
 • Stöd vid kontakt med myndigheter och vårdinstanser

Kontakta Arbetsförmedlingen för att ta reda på om du är aktuell för någon av våra arbetsmarknadsinsatser. Du kan även ha möjlighet att erbjudas en arbetsmarknadsanställning inom Arbetscenters verksamhet eller hos andra arbetsgivare.

Arbetsrehabilitering

Om du har drabbats av ohälsa kan du delta i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram hos Samordningsteam Surahammar. Vi välkomnar dig som är arbetslös eller sjukskriven och behöver extra stödinsatser för att kunna närma dig arbete eller studier.

Samordningsteamet erbjuder

 • Gruppaktiviteter
 • Individuella samtal
 • Arbetsträning
 • Stöd i kontakter med myndigheter och vårdinstanser

Samordningsteamet samordnar insatser från kommunen, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att du ska få de bästa möjligheterna att komma vidare i livet och nå egen försörjning.

Arbetscenters verksamhet

Jobba i verkstad, röja skog, laga mat eller ge service åt seniorer? Arbetscenter kan erbjuda lönebidragsanställning, praktik eller arbetsträning inom olika slags verksamheter.

Du hittar mer information om våra verksamhetsområden via länkarna nedan:

Anslagstavlor

Bilvård

Café & kök

Fixarhjälpen

Flyttverksamhet

Fritidsbanken

Second Hand

Skogsvård

Snickeri

Sågverk

Trädgård

Tvätt & städ

Återbruk

Återvinning

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

 

Arbetscenter

ÖPPET VARDAGAR 7-16

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
BOX 203
735 23 Surahammar

 

Bengt Eriksson

ARBETSMARKNADSCHEF

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar