Arbetsmarknadsinsatser

Arbetscenter hjälper dig att hitta arbete och öka möjligheterna till egen försörjning.

Arbetscenter fasad

Arbetscenter

Arbetscenter är Surahammars kommuns arbetsmarknadsenhet. Vårt huvudsakliga uppdrag är att samordna kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser och ge människor förutsättningar att kunna försörja sig själva.

Språngbräda ut i yrkeslivet

Arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden samt personer med försörjningsstöd har möjlighet att ta del av våra arbetsmarknadsåtgärder. Vi erbjuder exempelvis praktik, arbetsträning, arbetsrehabilitering samt olika former av arbetsmarknadsanställningar. Arbetscenter har aktiviteter för dig som behöver stöd för att komma ut i jobb.

Aktiviteter på Arbetscenter

 • Skriva CV och personligt brev
 • Jobbcoachning och strukturering av jobbsökandet
 • Studie- & yrkesvägledning
 • Stöd för att upprätthålla studier
 • Praktik för att få arbetslivserfarenhet och referenser
 • Arbetsträning för att ta reda på hur mycket du kan arbeta och vilka arbetsuppgifter du klarar av
 • Samhällsorientering
 • Språkträning
 • Motivationssamtal
 • Stöd vid kontakt med myndigheter och vårdinstanser

För att kunna söka en arbetsmarknadsinsats behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ta kontakt med din arbetsförmedlare för att ta reda på om du är aktuell för någon arbetsmarknadsåtgärd. Du kan även ha möjlighet att erbjudas en arbetsmarknadsanställning inom kommunens verksamheten.

Arbetsrehabilitering

Om du har drabbats av ohälsa kan du delta i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram hos Samordningsteam Surahammar. Vi välkomnar dig som är arbetslös eller sjukskriven och behöver extra stödinsatser för att kunna närma dig arbete eller studier.

Samordningsteamet erbjuder

 • Gruppaktiviteter
 • Individuella samtal
 • Arbetsträning
 • Stöd i kontakter med myndigheter och vårdinstanser

Samordningsteamet samordnar insatser från kommunen, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att du ska få de bästa möjligheterna att komma vidare i livet och nå egen försörjning.

Arbetscenters verksamhet

Jobba i verkstad, röja skog, laga mat eller ge service åt seniorer? Arbetscenter kan erbjuda praktik, arbetsträning och arbetsmarknadsanställning inom många olika verksamheter inom Surahammars kommun.

Du hittar mer information om Arbetscenters verksamhetsområden via länkarna nedan.

Anslagstavlor

Bilvård

Café & kök

Fixarhjälpen

Flyttverksamhet

Fritidsbanken

Second Hand

Skogsvård

Snickeri

Sågverk

Trädgård

Tvätt & städ

Återbruk

Återvinning

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

 

Arbetscenter

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar


Postadress
Surahammars kommun
BOX 203
735 23 Surahammar

 

Bengt Eriksson

ARBETSMARKNADSCHEF

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar