Skolskjuts

Surahammars kommun ordnar skolskjuts till elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola

Avstånd mellan hem och skola samt trafiksäkerhet bestämmer vem som har rätt till skolskjuts.

De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts erbjuds det automatiskt till den skola som kommunen har tilldelat eleven. Om eleven har valt att gå på en annan skola gäller inte rätten till skolskjuts.

Avståndet mellan hem och skola avgör om du får skolskjuts

Elever i grundskola och gymnasieskola har rätt till skolskjuts enligt följande regler:

  • årskurs F-3 med en skolväg som är minst 3 km
  • årskurs 4-6 med en skolväg som är minst 4 km
  • årskurs 7-9 med en skolväg som är minst 5 km

Kilometergränserna anger även hur lång gångvägen mellan hem och busshållplats maximalt kan vara.

Undantag för elever med funktionshinder eller andra särskilda skäl

Elever med särskilda skäl som till exempel funktionshinder kan få rätt till skolskjuts även om avståndet mellan hem och skola är kortare än gränserna ovan. Du behöver då ansöka om särskilda skäl för skolskjuts

Frågor och svar om skolskjuts

Vem får följa med skolskjutsen?

Endast den elev som är beviljad aktuell skolskjuts får åka med skolskjutsen.

Vad gäller under loven?

Alla skolskjutsresor avbokas automatiskt under loven.

Elever i lovskola har rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som elever i grundskolan i övrigt.

Elev från en annan kommun?

Har en elev från annan kommun rätt till skolskjuts?

Nej, mottagande kommun har ingen skyldighet att arrangera eller bekosta skolskjuts.

Skolskjuts till en skola i annan kommun?

Har en elev rätt till skolskjuts till en skola i en annan kommun?

Skolskjuts beviljas som regel inte utanför kommungränsen. För elever i resurs- eller behandlingsskola gäller särskilda regler.

Hur avbokas en planerad körning?

Vill du avboka en planerad körning gör du det direkt till skolskjutsleverantören.

Vad händer om skolskjutsen är försenad?

Skolskjutsleverantören ska så fort som möjligt meddela resenären om förseningar.

Om mitt barn blir sjuk under skoldagen?

Om en elev behöver hämtas på grund av sjukdom är det vårdnadshavarens ansvar att hämta eleven. Skolskjutsen behöver avbokas till skolskjutsleverantören.

Tidtabellen för skolskjuts gäller under hela läsåret


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Katarina Djukic Forsman

SKOLCHEF

Hjulmakarvägen 18
735 31 Surahammar