Ekonomigruppen

Ekonomigruppen handlägger ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd och har öppet för spontanbesök samt telefonsamtal måndag - fredag kl 08.00-09.30.

Mottagning för nybesök har öppet måndag, tisdag och torsdag kl 08.00-09.30.

Kontaktuppgifter

Teamledare, integrationshandläggare samt budget- och skuldrådgivare
Susanne Gustafsson
0220-390 55
susanne.gustafsson@surahammar.se

Mottagningshandläggare för nyansökningar ekonomiskt bistånd samt färdtjänsthandläggare
Frida Lindvall
0220-390 57
frida.lindvall@surahammar.se

Ekonomihandläggare samt dödsbohandläggare
Lina Bergström
0220-390 36
lina.bergstrom@surahammar.se

Ekonomihandläggare
Nina Pettersson
0220-390 68
nina.pettersson@surahammar.se

Enhetschef
Nadja Brusila
0220-392 72
nadja.brusila@surahammar.se

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: