Vägledning

Du som är folkbokförd i Surahammars kommun och behöver hjälp med att planera dina studier kan boka ett vägledningssamtal.

Studie och yrkesvägledare (SYV)

Du behöver kontakta Studie och yrkesvägledare när:

  • När du behöver hjälp att göra en studieplan.
  • Om SYV har kontaktat dig efter att du ansökt kurser inom Vuxenutbildning.
  • Om det vid granskning av ansökan har framkommit problem som SYV behöver reda ut för att kunna hjälpa dig vidare.
  • När du påbörjat ett Slutbetyg eller vill få ett Slutbetyg utfärdat som inte är planerat med SYV i Surahammars kommun.
  • När du ska planera en Examen och inte vet hur du ska planera den.
  • För planering av studier inom Anpassad utbildning inom (Komvux) Vuxenutbildning
  • För att kunna ansöka om Studiesstartsbidrag
  • För att påbörja en Inledande Kartläggning som kan leda till en Fördjupad Kartläggning samt Validering.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

 

Studie- och yrkesvägledare
(måndag och torsdag)

Anneli Engstrand
E-post: anneli.engstrand@surahammar.se
Telefon: 0736-620 396