Lämna synpunkter och förslag

Vi på Surahammars kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Vi tar därför gärna emot synpunkter, klagomål, tips eller förslag om kommunens verksamheter.

Fyll i dina synpunkter i formuläret nedan. Ditt meddelande tas emot av kommunens centrala förvaltning och skickas sedan vidare till respektive förvaltning.

Om du vill ha ett svar på din fråga/synpunkt så måste du ange din e-postadress och/eller telefonnummer.

Klagomål och synpunkter som kommunen registrerar blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att – efter sekretessprövning – skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla denna handling.

Genom att klicka på "Skicka" kommer Surahammars kommun registrera de personuppgifter du har lämnat.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella eller känsliga uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta Surahammars kommun på telefon.

Personuppgifter
Personuppgifter
Sidansvarig:

Senast uppdaterad: