Biståndshandläggare, hur du ansöker samt avgifter

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen och det är varje människas individuella behov som avgör rätten till hjälp. Ansökan om insatser görs hos biståndshandläggare som utreder och beslutar om insatserna. En handläggare tar emot ansökningar för Virsbo och Ramnäs och två handläggare tar emot ansökningar från Surahammar.

Våra handläggare

Telefontid
Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08.00-09.30
Tisdag kl. 08.45-09.30

Besöksadress
Hjulmakarvägen 35, 735 35 Surahammar
Besökstid bokas enligt överenskommelse.

Receptionen
0220-390 40

Enhetschef
Nadja Brusila
0220-392 72
nadja.brusila@surahammar.se

Du kan även hitta ansökningsblanketten här Pdf, 229 kB.

Avgifter

Du som beviljats insatser betalar en avgift för den service och omsorg du får. Detsamma gäller trygghetslarm och kommunal hemsjukvård.

Kommunen måste enligt lag försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan man tar ut avgift för respektive insats.

Vad du har beviljats framgår av det beslutsmeddelande du fått av din biståndshandläggare.

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom vård och omsorg är enligt socialtjänstlagen (2001:453) knutna till prisbasbeloppet. Socialstyrelsen redovisar varje år de belopp som kommunen använder för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.

Dokument

Avgifter inom vård och omsorg i Surahammars kommun Pdf, 153 kB.

Avgiftshandläggare

Ellinor Landén
0220-39260
Ellinor.landen@surahammar.se

Frida Karlsson
0220-39260
frida.karlson@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: