Räddningstjänst

Surahammars kommun ingår i ett brand-och räddningsförbund: Räddningstjänsten Mälardalen.
Medlemskommunerna i förbundet består av Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar och Västerås.

Verksamheten ska vara ett stöd till människor vid olyckor och överhängande fara för olyckor.

Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet för att därigenom förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Brandstationer

I Surahammars kommun finns Surahammars brandstation och
Virsbo brandstation

Första Insats Person (FIP)

När larmet går gäller det att vara så snabbt som möjligt på plats. Man tjänar många livsviktiga minuter på arbetssättet FIP (Första Insats Person).

Snabbare hjälp vid olycka eller brand
Sedan 2007 jobbar deltidsbrandkårerna i Surahammar och Virsbo på ett helt nytt sätt. Förut åkte alla brandmän ut i samlad trupp när ett larm gick. Nu har styrkeledaren som har jour en egen bil som hen har med sig dygnet runt. När larmet går tar sig styrkeledaren direkt till olycksplatsen utan att vänta in någon, vilket innebär att personen eller personerna som är i fara kan få hjälp snabbare.
Arbetssättet FIP är kort och gott ett sätt att öka servicen till kommunens invånare med snabb hjälp vid olycka eller brand.

Vad hinner FIP göra?
Räddningstjänsten räknar med att man tjänar cirka tre minuter tack vare FIP.
FIP kan hinna göra mycket i väntan på att kollegorna ska komma fram. Här är några exempel:

  • Släckning av brand med handbrandsläckare och CAFS system (skum med högt tryck)
  • Varna personer i fara
  • Skapa fria luftvägar vid trafikolyckor samt annan första hjälp
  • Biträda med flytboj vid drunkningsolyckor
  • Lämna lägesrapport till SOS
  • Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs
  • Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor
  • Säkra trafikolyckor mot omgivande trafik och mot brand
  • Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm
  • Påbörja livräddande åtgärder vid sjukvårdslarm och IVPA (I Väntan På Ambulans).


FIP-bilarna
I samband med att räddningstjänsten introducerade det nya arbetssättet köpte man FIP-bilar som styrkeledarna i jour ska ha med sig dygnet runt. Samtliga två brandstationer i kommunen har varsitt specialutrustat fordon som står i direktkontakt med SOS Alarm.

I Väntan På Ambulans (IVPA)

Har du ringt efter ambulans? Då kanske det dyker upp en IVPA-bil innan ambulansen kommer fram. Sedan sommaren 2013 samarbetar nämligen Regionen Västmanland och RTMD för att vinna tid och rädda liv.

Snabbare på plats
Ibland finns inte hjälpen så nära som man skulle önska. Det är därför som Regionen Västmanland och RTMD har startat samarbetet IVPA, I Väntan På Ambulans. När närmaste ambulans är långt borta skickar SOS Alarm en IVPA-bil så länge, eftersom de kommunala räddningstjänsterna oftare har kortare väg till olycksplatsen. På det viset kan man spara mycket tid och rädda många liv.

Hur går det till?
Våra deltidsbrandmän har fått utbildning och utrustning för att kunna göra en första insats i väntan på en ambulans. De har bland annat fått lära sig att använda en hjärtstimulator (defibrillator) och syrgasutrustning.

Räddningstjänsten rycker ut vid hjärtstopp eller om man har misstanke om hjärtstopp samt vid svårt trauma då man bedöms vara före första ambulans på plats.

Räddningstjänsten kan också rycka ut vid så kallade Prio ett-larm (ambulanslarm med högsta prioritet), men endast då SOS Alarm AB bedömer att tidsvinsten i förhållande till första ambulans på plats bedöms överstiga 15 minuter.

Räddningstjänstens uppgifter är att skapa trygghet, hålla kontakten med ambulansen som är på väg, vägvisning och vid behov påbörja det prehospitala akuta omhändertagandet (första hjälpen).

E-post Räddningstjänsten Mälardalen

Fysiska brev skickas till
Räddningstjänsten Mälardalen, 721 87 Västerås

Mer information finns på förbundets webbplats:
Räddningstjänsten Mälardalen

Bli deltidsbrandman

Vill du göra en samhällsinsats vid sidan av ditt ordinarie arbete?
Räddningstjänsten Mälardalen söker ständigt efter kvinnor och män som vill arbeta som RIB, räddningsperson i beredskap – eller deltidsbrandman som vi också säger.

Lediga tjänster som deltidsbrandman

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Andreas Hagwall

SÄKERHETSCHEF