Bruksparken

Bruksparken är den äldsta parken i Surahammar. Där kan du få lite lugn och ro eller lära dig trädsorter, det finns 17 olika träd till exempel hagtorn, oxel, prunus.

Bruksparken

Bruksparken anlades under år 1878-1880 på initiativ av disponent och häradshövding Carl Alexandersson. Han ville göra en park med planteringar, gångar och gräsmattor. Länsträdgårdsmästare Johan Larsson från Västerås ritade parken. De första åren fick varje arbetarfamilj ansvara för skötseln av var sin del av parken.

Paviljongen som tidigare hade tillhört Skarpskyttekåren och kallats ”Skyttepaviljongen” flyttades från södra delen av parken till sin nuvarande plats. I den åttakantiga paviljongen spelade ofta brukets mässingsorkester. För att bli anställd på bruket skulle man helst kunna spela något instrument.

Lägg märke till den utsökta skulpturen ”Såpbubblor” av Anna Troili Pettersson framför det dåvarande Brukskontoret. Anna Troili Petterson var elev hos Carls Milles. Två Surahammarsbor har fått stå modell för Såpbubblor. Den ene var med all sannolikhet Jonas Melin. Det sägs att han var brukets förste hjulsmed. Mer känd i den stora världen blev däremot pojken som sitter i smedens knä – Gerhard, son till brukets överingenjör Theodor Rooth. Det kan vara intressant att se denna skulptur i ett socialt sammanhang. Konstnärinnan, disponentdottern, har placerat en arbetare och en tjänstemans sons tillsamman. Kan det finnas en djupare tanke bakom detta?

Adress

Bruksgatan, Surahammar

GPS koordinater 59.707794, 16.215791

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: