Valnämnden

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.

Ledamöter

Lars-Göran Bärling (KD) ordförande, 070-658 12 90
lars-goran.barling@surahammar.se
Christina Waster Jansson (S) vice ordförande, 070-346 11 51
christina.wasterjansson@surahammar.se
Ylva Belin (C) ledamot
Yngve Ericson (S) ledamot
Ari Pirttinen (SD)edamot

Ersättare

Conny Öholm (Kd)
Seija Blefors Edqvist (S)
Glenn Baringson (S)
Eva Backteman (SD)
Ralf Håkans (M)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lars-Göran Bärling

ORDFÖRANDE VALNÄMNDEN

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE