Valnämnden

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.

Ledamöter

Lars-Göran Bärling (Kd) ordförande
Therese Karlsson (M) vice ordförande
Kent Pettersson (Sd) ledamot
Christina Waster Jansson (S) ledamot
Yngve Ericson (S) ledamot

Ersättare

Ylva Belin (C)
Yvonne Gmeiner (L)
Barbro Ådahl (Kd)
Seija Blefors Edqvist (S)
Peter Berg (V)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lars-Göran Bärling

ORDFÖRANDE VALNÄMNDEN

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE