Förvaltningar

Surahammars kommun har cirka 1000 anställda i kommunal förvaltning/kommunala bolag som ser till att kommunens invånare får en god samhällsservice.

På de här sidorna kan du se vem som är ansvarig för vad och kontaktuppgifter till dessa personer.

All personal lyder under kommunstyrelsen och kommunens högste tjänsteperson är kommundirektören.

Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltning består av följande områden och enheter.

Områden/ enheter

Ansvarig

Ekonomienheten

 

 

Ekonomihandläggning

Försäkringar

Avtalsamordning

Ekonomichef

Christina Sandin

 

 

 

Frank-Olof Langdén

HR-enheten

 

 

HR handläggning

Kommunikation

 

HR-Chef

Mikael Svensson

 

Viveka Persson

Christian Svensson

 

Kanslienheten

 


Nämndadministration KF/KS

Nämndadminstration
BoB och SN

Registratur/Arkiv

Kontaktcenter

Finsk Förvaltning

 

Kanslichef

Carina Gardh Nilsson

 

Ulf Larsson

Monika Nylén

Mikael Thesslund

Åsa Josefsson, Anja Visti

Seija Blefors Edqvist

 

Säkerhetsenheten

 

 

Säkerhetschef

Andreas Hagwall

 

Beredskapssamordnare

 

Christian Lindell

 

 

Kultur- och fritidsenheten

Bibliotek/Kultur

Fritid/Turism, Förening

Badhus

 

Bibliotekschef Gunilla Falk

Urban Dimberg

Badhuschef Viveka Persson

Serviceenheten

 

Lokalvård

Kosttjänst

Chef Serviceenheten

Martina Hiltunen

 

Joachim Koskinen

Näringslivsenheten

 

 

Arbetscenter

Näringslivschef

Maria Granberg

 

Bengt Eriksson

  

Digitaliseringssamordning

Elin Bergerin

Tekniska enheten

 

 

 

Byggprojekt

Teknisk förvaltning

Drift fastighet,belysning Drift gata/park

Fordonssamordning

 

Tf Teknisk Chef

Mikael Berg

 

 

Emil Stålarv

Cecilia Berg

Lars Persson

Åke Höljer

Arvid Helghe

 

Barn och bildningsförvaltning

Skolchef

Katarina Djukic-Forsman

Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.

Den omfattar förskola, förskoleklass och grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsgårdar.

Barn och Bildningsnämnden har även ansvar för introduktionsprogrammet.

Barn- & bildningsnämnden har det politiska ansvaret och chefen för skola-och omsorg har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Verksamheterna leds av rektorer och styrs av Nationella och lokala styrdokument.

Socialförvaltning

Socialchef

Eva-Lena Odeling

Förvaltningen omfattar äldreomsorg, verksamheten för funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning.

I vår kommun finns det en hemtjänstgrupp samt serviceboenden i vardera tätort (Virsbo, Ramnäs och Surahammar). Boende för personer med stor vårdtyngd, demensboende samt LSS-boenden finns endast i Surahammars tätort.

Socialnämnden
Socialnämnden har det politiska ansvaret för vården och omsorgen. Socialchefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Verksamheterna leds av områdes- och enhetschefer.

Bygg- och miljöförvaltning

Bygg och Miljöchef

Ulrika Palmblad

Förvaltningen omfattar miljö, bygg samt GIS (Geografiska informationssystem). Bygg- och miljönämnden har det politiska ansvaret för miljö, bygg, naturvårdshandläggning samt GIS.

Nämndadminstration/Adminstrativ assistent

Mari Boman

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fredrik Cederblom

KOMMUNDIREKTÖR