Gällande översiktsplan (ÖP)

Text

I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Översiktsplan för Surahammars kommun

Gällande översiktsplan för Surahammars kommun är antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2021-10-25 § 102.

Kommunens översiktsplan Pdf, 26 MB.

Kommunens översiktsplan - kortversion (sammanfattning) Pdf, 5 MB.

Bilagor

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. En översiktsplan anger kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras på ett hållbart sätt i framtiden samt innehålla kommunens politiska vision.

I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande, men är viktiga strategiska dokument som lägger grunden för fortsatt planering och genomförande. Översiktsplaner arbetas fram tillsammans med många olika intressenter.

Du kan läsa mer om hur en översiktsplan tas fram på länken nedan.

Planeringsstrategi

Surahammars planeringsstrategi antogs 2024-05-13 KF § 52 av Kommunfullmäktige och konstaterar att gällande översiktsplan är aktuell.

Planeringsstrategi Pdf, 1 MB.

Vad är en planeringsstrategi?

Planeringsstrategin är en del av den kommunala översiktliga planeringen. Översiktsplanen är ett viktigt, strategiskt styrdokument som visar hur kommunen vill att marken ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras. Senast 24 månader efter ett ordinarie val ska kommunen genom en planeringsstrategi bedöma vilka delar av översiktsplanen som fortfarande är aktuella utifrån nya förutsättningar som till exempel nya lagkrav, nya nationella mål, förändrad politisk vilja och ny kunskap. Kommunen ska i samma dokument beskriva hur översiktsplanen ska utvecklas framåt med stöd i genomförd aktualitetsprövning. Planeringsstrategin kan alltså ses som “planen för översiktsplanen”.

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare